Normál kép: 181_288_pix_Oldal_08_Kep_0001.jpg   Méret: 770x1030 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Nagy kép: 181_288_pix_Oldal_08_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1044x1397 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Id. Báró Eötvös Ignácz

Ismertető szöveg: "Báró Eötvös Ignácz nagy szerepet vitt II. József alatt s előkelő méltóságokra emelkedett mint belső titkos tanácsos, udvari kamarai alelnök, koronaőr Abaujmegye főispánja. Közszereplésével erős összeütközésbe jutott a nemzeti közszellemmel, mint I. Ferencz törekvéseinek támogatója, tudományos képzettségét fenmaradt latin nyelvű jogtudományi iratai bizonyítják. Neje, báró Szepessy Mária lelkes magyar asszony volt, németül csak törve beszélt, erélyes természetével példás rendet tartott a gazdaságban." (Forrás: Vasárnapi Ujság 51. évf. 13. sz. (1904. márczius 27.)Amikor utóbbi hivatal 1790-ben megszűnt, visszavonult a közélettől. Részt vett az 1790., 1792. és 1796. évi országgyűléseken, aztán 1797-ben a Magyar Királyi Udvari Kamara tiszteletbeli, majd valóságos tanácsosává nevezték ki, és több fontos megbízást kapott, így például ő hajtotta végre az egri érsekség, a kassai és szatmári püspökségek és káptalanok közti felosztást. 1802-ben belső titkos tanácsosi ranggal a kincstári jószágok igazgatásával bízták meg és a király felszólítására tervet dolgozott ki a korona- és kincstári birtokok jövedelmeinek emelésére. 1806-ban az magyar kamara alelnöke lett, mely hivatalt 1812-ig viselte, amikor is koronaőrré lépett elő. (Forrás:wikipedia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page