Normál kép: 177_276_pix_Oldal_06_Kep_0001.jpg   Méret: 770x881 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Nagy kép: 177_276_pix_Oldal_06_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 2734x3129 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Japán és orosz vezérek.

Ismertető szöveg: Ojama tábornagy: A szamurai-osztályból származik, abból a köznemességből, mely ősidők óta szolgáltatta a katonákat a japán seregnek s mely most, az általános hadkötelezettség behozatala óta is zömét adja a tisztikarnak. Ojama kora ifjúsága óta katona s harczolt már a szaczuma-forradalomban is 1876-77-ben, segítve legyőzni a Japán modern újjászervezését ellenzők utolsó erőfeszítését. 1894-ben Ojama hadügyminiszter volt, de mikor ugyanez évben kiütött Khinával a háború, lemondott állásáról s a harcztérre sietett, hogy vezére legyen a második japán hadseregnek. Nagyon kitüntette magát e harczokban, ő foglalta el Csin-csót, Talienvant, Port-Arturt és Wej-haj-wejt.
Kuroki is a szaumrai nemzetségéből származik, mint Ojama fővezér; mintegy hatvan éves.
Kodama tábornokot, Ojama vezérkari főnökét, a japán hadsereg legtanultabb katonájának tartják. Szintén szamurai-eredetű régi katonacsalád fia. Az ő terve szerint kezdték meg a japánok a háborút Port-Artur elleni február 8-iki támadásukkal, még a hadizenet előtt s általában ő készítette a japánok haditerveit; bár ritkán szerepelt az események előterében, oroszlánrésze volt a japánok győzelmeiben.
Nodzu tábornok igazi japán típusú alak s hazájában nagyon népszerű; igen sokan őt tartják a legjelesebb japán hadvezérnek. Hatvanegy éves kora mellett is megőrizte nagy testi erejét s a sport iránti szeretetét. Szintén a Kagosima szamurai-törzsből való. Harczolt a császár pártján már a nagy forradalomban, mikor Japán újjászervezésének alapjait vetették meg, úgyszintén a szaczuma-forradalomban is. A khinai háborúban ő foglalta el Pinjangot, Korea legnagyobb erősségét egy napi harcz után s e tettével döntő szerepre jutott a háború további lefolyásában.
Linievics tábornok, az első mandsu-országi hadsereg parancsnoka gyalogsági tisztből emelkedett mostani rangjáig. 1838-ban született: harczolt a Kaukázus leigázásakor s az 1877-78-iki orosz-török háborúban. Részt vett az 1900-iki khinai expediczióban is s 15 ezernyi nemzetközi csapat élén vonult Peking ellen. Azt mondják, hogy vetélytársa Kuropatkinnak s nagy pártja van a szentpétervári körökben.
Grippenbery tábornok, a második mandzsuországi hadsereg parancsnoka, német eredetű családból származik s evangélikus vallású. 1838-ban született, 1854 óta szolgál a hadseregben ő mint fiatal hadnagy részt vett már a krimi háborúban, majd 1863-ban a lengyel fölkelés elfojtásában s négy év múlva kitüntette magát Turkesztánban. Az orosz-török háborúban a moszkvai gárdisták parancsnoka volt vezérőrnagyi ranggal. 1902-től a háború kitöréséig mint a 6-ik vilnai hadtest parancsnoka szolgált.
Kaulbars tábornok, a harmadik mandsuországi hadsereg parancsnoka, 61 éves ember. Lovassági tiszt s mint stratéga és szervezőtehetség szerzett hírnevet. 1863 óta részt vett az oroszoknak majd minden európai és ázsiai háborújában. A háború kitörésekor az odesszai katonai kerület parancsnoka volt.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1905. március 19.)Nogi Mareszuke (Edó, 1849. december 25. - Tokió, 1912. szeptember 13.) japán katona, tábornok, főnemes, 1896-1898 között Tajvan szigetének katonai kormányzója. Szamuráj családban született, majd ifjúkorára tiszt lett a Japán Császári Hadseregben. Részt vett az első kínai-japán háborúban. Oroszlánrésze volt Lüshunkou (a későbbi Port Arthur) elfoglalásában, de nem tudni, hogy milyen mértékben volt köze a győzelem utáni mészárlásokban. A háború után két évig Tajvan kormányzója volt. Az 1904-ben kitört orosz-japán háború során ő irányította a japán csapatokat Port Arthur ostroma idején, és véres küzdelmek után végül sikerült bevennie az oroszok uralta kikötőt 1905. január 2-án. Egy hónappal később az ostrom befejezése után immár felszabadult 3. hadsereggel Nogi sikeresen harcolt a Mukdeni csatában, ahol végső győzelmet arattak az orosz szárazföldi erők felett. Nogi a katonai pálya mellett igen tehetséges költő is volt, s több verse is fennmaradt az utókornak.
Pavel Karlovics Rennenkampf (vagy Paul von Rennenkampf) (Konuvere, Orosz Birodalom, 1854. április 17. - Taganrog, Szovjet-Oroszország, 1918. április 1.) orosz lovassági tábornok, aki több mint 40 évig (többek között az első világháború idején) szolgált a cári orosz hadseregben.
(Forrás: Wikipédia)Orosz tábornok. 1864-ben lépett a hadsereg kötelékébe. Fiatal csapat- és vezérkari tisztként is ragyogó teljesítményt nyújtott, különösen az 1877-78-as orosz-török háborúban. Ennek is köszönhető, hogy már 34 éves korában (1882) tábornok lett. 1898-ban hadügyminiszterré nevezték ki, e minőségében a Japánnal való konfliktus megoldásán fáradozott. Az orosz-japán háborúban bebizonyosodott, hogy főparancsnoknak nem megfelelő, a mukdeni csatavesztés (1905) után eltávolították parancsnoki posztjáról. Az első világháborúban ennek ellenére ismét vezető megbízást kapott az északi fronton, majd Türkisztánban lett kormányzó és főparancsnok. 1917 áprilisában forradalmárok letartóztatták és Petrográdba vitték, de az Ideiglenes Kormány szabadlábra helyezte. Ezután tanítóként dologozott haláláig.
(Forrás: http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww1/who/kuropatkin.html)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page