Normál kép: 0825_0984_pix_Oldal_68_kep_0004.jpg   Méret: 770x930 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Nagy kép: 0825_0984_pix_Oldal_68_kep_0004_nagykep.jpg   Méret: 1189x1436 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Az Országos Levéltárból. - Balogh Rudolf fölvételei.
A levéltár erdélyi osztályának helyisége.

Ismertető szöveg: Valamikor régen, a XVIII. század első felében a Clarissa kolostor és a kolostor temploma állottak azon a helyen, a hol ma a levéltár legnagyobb gyűjteménye van. A mikor a kalapos király, II. József a kolostort feloszlatta, 1784-ben a helytartótanács helyiségei költöztek a rendházba.
A kiegyezés után, 1867-ben a minisztériumok kaptak otthont a régi épületben. 1874-ben szervezték meg az Országos Levéltárat, az új intézmény az Országház-utczai oldalon kapott hivatali helyiséget, de mert idővel a levéltár anyaga olyan nagy mértékben szaporodott, hogy mindegyre új és új termekre volt szükség, lassankint a fölgyülemlett iratokat a közigazgatási bíróság épületében, a belügyminisztérium pinczéjében és két bérházban kellett széjjelszórva elhelyezni.
Pár évvel ezelőtt sikerült a tervnek megnyerni gróf Khuen-Héderváry Károly akkori miniszterelnököt, a ki lelkes barátja volt a históriának.
Az új levéltári palota, a melynek létrehozása és a munkálatok helyes irányítása körül kiváló érdemei vannak Horváth Emil államtitkárnak, a bécsi kapu környékén épül föl. Főhomlokzata a Bécsi kapu-téren lesz, oldala pedig a Nándor-utczára néz.
Két részből áll: adminisztrácziós és raktári részből. Maga az épület három emeletes lesz, a raktári helyiségnek azonban tizenkét emeletet építenek. A raktárakat részben vasból, részben vasbetonból, tehát teljesen tűzmentesen építik. Megfelelő helyiségei lesznek a diplomatikai-, kanczelláriai-, helytartótanácsi-, kúria-táblai-, erdélyi-, kincstári-, kamarai-, régi országos- és a nádori osztályoknak, a melyeknek tisztviselői ma szétszórtan, külön épületekben dolgoznak. ...
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1913. deczember 7.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page