Normál kép: otszaz_0107.jpg   Méret: 759x1042 Színmélység: 24bit Felbontás: 72dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Loyolai Ignác (1491-1556).

Ismertető szöveg: "Sokan kérdezgetik ma is, ömlött volna-e annyi vér, ha Loyola Ignác (Inigo Lopez Recalde 1491-1556) mint kapitány hősies halált hal Pampelona ostrománál s ha megsebesült lábát gyógyíttatva, a kórházban regény (a divatos Amadis) helyett orvosai nem a Jézus életét és a Szentek virágát olvastatják vele ? A meggyógyult kapitány a Madonna montserrati képére akasztotta fegyverét, fényes katonaruháját odaajándékozta az első szegénynek, akivel találkozott; zarándoköltözetbe bújt és aszkéta lett. Manresai remeteségében olyanforma lelkiharcon ment keresztül, mint Luther a kolostorban. Végül belátta, hogy testének gyötrése mellett sohasem valósíthatja meg istenes tervét : nem vígasztalhatja a szentföldi keresztényeket, nem térítheti meg zsarnokaikat. De Palesztinából, mint rajongót, 1523-ban maguk a papok utasították ki s ezzel világmisszióhoz juttatták. Koldulva ért haza, hogy 33 éves korában lásson a rendszeres tanuláshoz. Az alcalai egyetemen bölcseletet, a salamancain teológiát hallgatott ; közben az utcán katekizmusra tanította a népet és prédikált. Emiatt kétszer ült az inkvizíció börtönében. Az eretnekség vádja alól felmentették, de utasították, hogy még négy esztendeig tanuljon teológiát. Parisba ment tehát (1528), hol vasszorgalommal pótolta a hiányokat, s évek múlva (1534 augusztus 15) Xavért Ferenc, Lainez Jakab, Lejévre, Salmeron, Bobadilla s még néhány barátja társaságában fogadalmat tett a tisztaságra, szegénységre, a palesztinai mozlimok térítésére, a szíriai keresztények gyámolítására s ha mindezt nem tehetnék, a pápa rendeleteinek feltétlen teljesítésére. Szövetkezetét csak három esztendő múlva nevezte Jézus társaságának, midőn Velencéből, hol hiában leste az alkalmat keleti küldetése megkezdésére, III. Pál pápához ment Rómába. Eretneknek csúfolták, de a pápa a római Sapienza-egyetemen két tanítószéket bocsátott híveinek rendelkezésére. 1538-ban rájuk bízta akkor alapított iskoláinak vezetését, de csak 1540 szeptember 27-én erősítette meg rendjének alapszabályait. Eszerint Jézus társaságának csak 60 tagja lehet, akik tisztaságot, szegénységet s a pápa, mint Krisztus helytartója iránt feltétlen engedelmességet fogadtak. ..."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/13600/13664/pdf/13664_1.pdf)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page