Normál kép: otszaz_0361.jpg   Méret: 770x480 Színmélység: 24bit Felbontás: 72dpi
Nagy kép: otszaz_0361_nagykep.jpg   Méret: 2365x1475 Színmélység: 24bit Felbontás: 72dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Egy szabadkőműves-páholy belseje.
(XVIII. századbeli metszet után.)

Ismertető szöveg: "Akkor már igen sokan voltak a szabadkömívesek, akik ház- és templomépítés helyett először, 1717-ben, Londonban vállalkoztak "az emberi szellem kiépítésére": arra, hogy az emberiséget a szabadelvű közműveltségben egyesítsék. A kőmívest az 1723. évi alapszabályok értelmében erkölcsi törvények kötötték s elvárták tőle, hogy, ha feladatát igazán megérti, nem lesz belőle sem "buta istentagadó, sem vallástalan kicsapongó". Ahhoz a valláshoz kell tartoznia, amelyet minden ember elfogad, t. i. derék, hű, becsületes és igazlelkű ember legyen s ne törődjék vele, hogy a különböző nézetüeket és felekezetüeket miknek nevezik. Hű barátságban éljen mindazon elvtársakkal, akikkel a nagy távolság következtében egyébként nem találkozhatnék. 1730-ban az írek, 1736-ban a skótok is megalakították nagypáholyukat s az angol nagypáholyhoz 1740-ben már 140 páholy tartozott. Alkalmasint angolok terjesztették a szabadkőmívességet (free-masonry, franc-maconnerie) Franciaországban is ; az 1736-ban alakított nagypáholyt azonban 1767-ben már bezárták és csak 1772-ben alakult meg a máig is fennálló Grand Orient de France. Portugáliában 1727, Spanyolországban 1728, Svédországban 1735, Németországban 1737, Ausztriában és Magyarországban 1742, Dánországban 1743, Németalföldön 1746 óta s lassankint másutt is alakultak páholyok. Ezek, titokzatos szertartások mellett, vallás-, nemzetiség- és társadalmi különbség nélkül fogadtak be minden eszes és jellemes embert s a nyugodt, de biztos haladás föltételeit zárt ajtók mögött beszélték meg. Szabadságot, egyenlőséget, testvériséget akartak - és tagjaik közé fejedelmeket, államférfiakat, papokat, tudósokat stb. számítottak. Tíz esztendeig Nagy Frigyes volt a berlini páholy nagymestere. XII. Kelemen pápa azonban már 1738-ban kiátkozta a szabadkőmíveseket. Az enciklopédisták és Kant hatása következtében a páholyok világszerte még jobban elszaporodtak (pl. hazánkban 17 páholy működött). Magukba fogadtak egyes titkos társaságokat is és forradalmi szellemben kezdtek működni, mire a fejedelmi tagok nemcsak odahagyták, hanem üldözni is kezdték őket."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/13600/13664/pdf/13664_1.pdf)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page