Normál kép: 101_200_Oldal_59_kep_0001a.jpg   Méret: 770x945 Színmélység: 24bit Felbontás: 399dpi
Nagy kép: 101_200_Oldal_59_kep_0001a_nagykep.jpg   Méret: 1761x2161 Színmélység: 24bit Felbontás: 399dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Francisci Henrik,
a horváth-szlavon országgyűlés alelnöke.

Ismertető szöveg: "FRANCISCI HENRIK, 1834-ben született Szamoboron, ősrégi horvát családból, mely már 1206-ban is a szamobori vidéken lakott. Gymnáziumi tanulmányait Nagy-Kanizsán végezte s aztán szintén jogot tanult a zágrábi jogakadémián. Iskolai pályája végeztével a zágrábi törvényszéknél gyakornokoskodott. Szolgált több ideig az igazságügyi téren, de 1863. évben a magánéletbe vonult 1867-ben ismét államszolgálatba lépett és mint szamobori főjárásbiró működött. A közigazgatás újjászervezése alkalmával Krapina-Teplicz alispánja lett; 1882-ben hasonló minőségben Jaskára helyeztetett át. 1884-ben nyugalomba vonult, de e nyugalmat nem sokáig élvezhette, mert az ozalyi kerület képviselővé választotta; egyszersmind tagja lett a magyar országgyűlésnek is, s mint ilyen póttagja a delegácziónak. A legutolsó választások alkalmával három kerületben is megválasztatott. 1886 óta magyar kir. honvédőrnagy. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1894. május 27.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page