Normál kép: 201_300_Oldal_46_kep_0001b.jpg   Méret: 779x553 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Képek Kalocsáról. - Tóth Mike s. j. fényképei után.
Az observatorium éjszak-keletről tekintve.

Ismertető szöveg: "Alapos megvizsgálás folytán kitűnt, hogy a főgymnázium épületének közepén levő lépcsőház igen szilárd építmény; az ment tehát határozatba, hogy a csillagászati observatorium helyiségei a lépcsőházra s a főgymnázium második emelete fölé építtessenek. Az épület az 1878-ik év őszén már készen is állt.
A 11.6 méter széles és 16.3 méter hosszú observatorium téglafalazata 3.3 méternyire emelkedik a főgymnázium fölött; két szoba fölé még két kupola van fölépítve, melyeknek alsó része szilárd falból, felső része pedig egy-egy forgatható dobból áll. A kupolák falmagassága a földtől 19.6 méter, a padlás színjétől 5.2 méter. Az egész épület lapos fémfödéllel van ellátva, valamint a kupolák dobjának külseje is fémmel van borítva.
Az observatorium helyiségei.
A helyiségek beosztása a következő :
1. Délkeletnek az első szoba a délkör-messzelátócsö fölállítására van szánva.
2. Éjszaknyugat felé a második szoba, épen a nagy kupola alatt, a csillagászati segédeszközök elhelyezéséra rendeltetett.
3. A harmadik szoba az "első-verticai", vagyis a kelet-nyugati irányú megfigyelésekre rendeztetett be; a hasadék alatt tehát megfelelő szilárd oszlop-állványnyal van ellátva, mint az 1. számú szoba, és a két kupola.
4. és 5. A harmadik szobánál, délnyugati irányban, két új szoba van, melyeket Császka György érsek építtetett, mintegy zálogául annak, hogy ez intézet fejlődését ő is előmozdítani szándékozik. - A 4-ik számú szoba a gépészeti munkák végzésére van berendezve és a szükséges szerszámokkal ellátva; - az 5-ik számú a a csillagász dolgozó-szobája.
6. Innét ismét délkeletre van a könyvtár, és a 7-ik sz., vagyis a kisebb kupola alatt, a fényképészeti kamara. - Szintén a kis kupola alatt, de egy emelettel lejebb van a szolga szobája. ..."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1894. julius 29.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page