Normál kép: magyarorszgm02hens_orig_0070.jpg   Méret: 401x481 Színmélység: 24bit Felbontás: 72dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: 48. ábra [Torony czímere]
A benczések sopronyi temploma

Ismertető szöveg: "A torony czímere a heraldika fénykorából való, mely a XIII. század végső évtizedeitől a XIV-iknek derekáig tartott: ámbár ezzel nem akarom mondani, hogy czímerünk ezen korban készült, mert ez csakis a XV-ik században történt, hanem történt ez időszaknál régibb jó minta használatával, hihetőleg a család eredeti pecsétjének lemásolásával. A czímer teljes; mert áll czímerképes paisból és takaróval és sisakdíszszel (Helmkleinod) ellátott sisakból. A sisakdísz a paisképnek ismétlése, még pedig ugy, hogy a heraldika régi korának értelmében a kecskének még csak mellképei a későbben szokásos ágaskodó előlábak nélkül van adva ; ugy szintén szigorú stylü a még nem czafrangos sisaktakaró is; valamint maga a sisak is megtartotta ősi csupor alakját. Ugyanezt mond- hatjuk a pais alakjáról és az azon látható ballagó kecskéről is. Az egész czímernek külön köve a kapu orom hegye fölött a torony falába van beillesztve. Oda illesztették a XV-ik századi restauratío alkalmával."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/11300/11396/11396.pdf)"A Bencés templom (németül: Benediktinerkirche) vagy Nagyboldogasszony-templom, népies nevén Kecske-templom (németül: Geißkirche), egy a 13. és 14. században épült, a Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt gótikus templom a Soproni Fő tér déli oldalán. A ferences szerzetesek a város központjában először kolostorukat építették fel, majd 1280 körül szentmargitai faragott kőből emelték mellé templomukat, amely mára a magyar kora gótikus építészet egyik legkiemelkedőbb alkotásának számít. Hajóboltozata és orgonakarzata a 15. század közepén épült, berendezése barokk stílusú."
(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Kecske-templom)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page