Normál kép: fff5519.jpg   Méret: 338x537 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Palma Károly Ferenc

Ismertető szöveg: "Palma Károly Ferenc arczképe (73. 1.) Mansfeld J. E. rézmetszete, "Notitia rerum Hungaricarum" czímű munkája 1785-iki budai kiadása I. kötetének élén jelent meg."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/05400/05481/html/01.htm#footnote-125)"Szoblahói Palma Károly Ferenc (Rózsahegy, 1735. augusztus 18. - Pest, 1787. február 10.) történetíró, nagyprépost, kalocsai kanonok és címzetes püspök.
1750. október 18-án lépett a jezsuita rendbe, s miután a bölcseletet Kassán, a teologiát Bécsben elvégezte és a szerzetesi fogadalmakat letette, tíz évig a nagyszombati királyi nevelőben és 1771-től a bécsi Theresianumban oktatta a nemes ifjúságot. A szerzetesrend felszámolása (1773) után Mária Terézia királynő a leányának, Krisztina főhercegnőnek udvari káplánjává nevezte ki, s ezután egész idejét a már régóta kedvelt hazai történelem kutatására és megírására fordította. Önálló munkássága során heraldikai emlékek gyűjtésével foglalkozott. Értékelésében a katolikus Habsburg-barát szempontokat érvényesítette. 1776. március 8-án kalocsai kanonok, április 6-án tiszai főesperes, december 21-én bácsi kisprépost, 1779-ben nagyprépost, 1780. október 1-jén őrkanonok, október 20-án kalocsai segédpüspök, kolofoni címzetes püspök, 1781. április 27-én nagyprépost, 1784. július 20-án címzetes püspök és érseki helyettes lett."
(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Palma_K%C3%A1roly_Ferenc)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page