Vissza a DKA kezdőlapjára 
Back to the homepage

.. Az alábbi lista alkotó és azon belül a főcím szerint rendezve sorolja fel a dokumentumokat. (Elöl a szerző nélküli művek vannak.) Ha a keresőprogram nem talált megfelelő képet, akkor érdemes inkább csonkolni a szavakat: vagyis egy *-ot írni utánuk, szóköz nélkül. Amennyiben így sincs találat, akkor próbáljon meg általánosabb szempontot megadni, vagy használja a kezdőlapon a téma szerinti böngészés lehetőségét. Ha új ablakban szeretné megnyitni valamelyik tételt, akkor a címe helyett a kisképre kattintson! Ez azért is jobb, mert így nem kell mindig frissítenie a találati listát, amikor visszalép rá.


A találatok száma: 1163
Új divatú nyári kalap 
https://dka.oszk.hu/036000/036016
Uj-szlovén írású hasonmás 
A "freisingi emlékek"-ből (X. század)
https://dka.oszk.hu/032400/032453
II. Ulászló és gyermekei a Gersei Petheő család czimeres levelén 
https://dka.oszk.hu/006300/006373
Ural-altáji ember. Déloroszországban talált szobor 
https://dka.oszk.hu/081800/081812
Utazás kangóban 
Képek Japánból
https://dka.oszk.hu/036500/036584
Utazó-öltözék 
https://dka.oszk.hu/089500/089565
Utczai ruha bengalineból, elől nyitott kabátkával 
https://dka.oszk.hu/036200/036200
Utczai ruha galambszinű foulardból 
Előlről nézve
https://dka.oszk.hu/062600/062668
Utczai ruha lyoni foulardból 
https://dka.oszk.hu/036200/036201
Az üveg-pavillon 
Képek a párisi világkiállításból
https://dka.oszk.hu/041300/041368
Vadászat barlangi medvére 
https://dka.oszk.hu/081600/081613
A vajdahunyadi lovagterem 
https://dka.oszk.hu/053500/053533
A vajdahunyadi lovagterem 
https://dka.oszk.hu/053500/053534
Vakmerő Károly burgundiai herceg (1467-1477.) 
(Weynen képe a berlini Frigyes-császár múzeumban.)
https://dka.oszk.hu/081900/081920
Valens császár arany - medaillonja a szilágysomlyói kincsleletből 
(A wieni udv. múzeumba)
https://dka.oszk.hu/081700/081797
Valois Lajos kikosaraztatása és Zsigmond esküvője 
https://dka.oszk.hu/006000/006023
A városligeti iparcsarnokban rendezett aczetilén-killításból 
https://dka.oszk.hu/040000/040087
Vazul császár (976 - 1025.) 
Egy X I. századbeli zsoltároskönyvben, a velencei S. Marco-könyvtárban
https://dka.oszk.hu/081800/081849
Veji romjai 
https://dka.oszk.hu/081700/081708
A velencei San Marco templom belseje 
https://dka.oszk.hu/081900/081900
Vén czigánynő 
https://dka.oszk.hu/046100/046131
Venczel király adománylevél Trencsén váráról Csák Máté részére 
Az 1302 márczius 1-én kelt oklevél eredetije az országos levéltárban
https://dka.oszk.hu/006900/006949
Vespasianus 
(A capitoliumi múzeumban.)
https://dka.oszk.hu/081700/081751
Vestaszűz 
https://dka.oszk.hu/081700/081702
A veszprémvölgyi apáczák alapitó levele az 1109-ik évből 
Eredetije a m. kir. országos levéltárban. A szöveget átírta és fordította Dr. Dézsi Lajos
https://dka.oszk.hu/006900/006936
A Via Appiának egy része 
https://dka.oszk.hu/081700/081710
Victorini Commentum super Rhetoricis Ciceronis 
Az Emich Gusztáv birtokában levő, Vitéz János által javitott Corvin-codex czimlapja. A szöveg olvasásával.
https://dka.oszk.hu/006900/006959
VIII. Károly (1483-1498.) Nicola de Firenze érme után 
https://dka.oszk.hu/081900/081919
A "Világ" első számának 1. oldala 
A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának pédányáról kissebbitve
https://dka.oszk.hu/006100/006152
A villamossági palota tetején levő csillag szerelése 
Képek a párisi világkiállításból
https://dka.oszk.hu/041500/041552
Vilmos porosz királyi herceg (1882-1951) és neje 1905-23 
https://dka.oszk.hu/080600/080622
Viridarium imperatorum et regum Romanorum 
Albert király codexe a bécsi udvari könyvtárban. A hasonmás a codex czimlapját ábrázolja, a XV. század derekát jellemző lapszéli díszitéssel; a lap alsó szélén egymás után következő czimerpajzsokban a római birodalmi sas, a cseh oroszlán, a magyar vörös és ezüst csíkok, a morva ostáblázott sas és az osztrák pólya láthatók. A szöveget átirta és forditotta Dr. Dézsi Lajos
https://dka.oszk.hu/006900/006951
Vitéz János által javított kézirat utolsó oldala sajátkezű bejegyzésével 1462-ből 
https://dka.oszk.hu/025900/025911
Vitéz János Plautus-kódexének címlapja saját és Janus Pannonius állítólagos képmásával 
https://dka.oszk.hu/025900/025910
A Vitéz-féle szertartási könyv (Pontificale) kezdő lapja 
(XV. századbeli codex)
https://dka.oszk.hu/027100/027187
Von der Goltz pasa tábornagy 
https://dka.oszk.hu/011400/011491
Vörös bőrkötés aranydísszel (1701) 
https://dka.oszk.hu/096400/096423
Vörösmarty emléktáblája a czisztercziek Székesfejérvári rendházán 
https://dka.oszk.hu/042800/042803
A walesi bárdok hazája 
https://dka.oszk.hu/049800/049878
Werbőczi előszava a Hármaskönyv Bécsben, 1517-ben nyomatott első kiadásához 
A Magyar Nemz. Múzeum könyvtárának eredeti példányáról. (Szövegének olvasását l. a kötet végén)
https://dka.oszk.hu/006900/006956
Windisch-Grätz Ottó 1901-42 
https://dka.oszk.hu/080600/080627
Xantho-symposion 
azaz: Xantus-díszebéd
https://dka.oszk.hu/097100/097138
XI századbeli páncélos vitéz 
https://dka.oszk.hu/081800/081873
Zemplényi Tivadar1898-49 
https://dka.oszk.hu/080600/080631
Zichy Jenő és Zichy Mihály 
https://dka.oszk.hu/086700/086781
Zrinyi Miklós végrendeletének utosó lapja 
Az 1566 ápril 23-ikán kelt irat eredetije az országos levéltárban. Szövegét átírta és fordította Horváth Sándor
https://dka.oszk.hu/006900/006970
Zsákmány és foglyok hazavitele a négerek földjéről 
https://dka.oszk.hu/081600/081629
Zsarnay Lajos 1865-44 
https://dka.oszk.hu/080600/080632
Zsigmond adománylevele Rozgonyi Czeczilia részére 
(Az aláirásban a kelet hibásan tétetett 1431 márczius 8-ára). Az 1430 márczius 9-ikén kelt oklevél eredetije hártyán, a szöveg alatt pecsét nyomaival, az országos levéltárban. A szöveget átirta és forditotta Dr. Dézsi Lajos
https://dka.oszk.hu/006900/006950
Zsigmond császár ünnepélyes menete Konstanzban, a pápa által neki ajándékozott arany rózsával 
https://dka.oszk.hu/003500/003594
Zsigmond király 1411 szeptember 1-én kelt első kiváltságlevele a kassai barchentszövők számára 
https://dka.oszk.hu/025800/025899
Zsigmond korabeli czimerek. l. Hothvafői Tamás czimere 
https://dka.oszk.hu/006000/006026
Zsigmond rendelete a pápák javadalom-adományozási joga ellen 
https://dka.oszk.hu/025800/025889
Zsinati végzések a Pray-codexből 
https://dka.oszk.hu/006900/006934
Zsófia hercegnő 
https://dka.oszk.hu/008700/008706
Aggházy Gyula: A Képzőművészeti Társulat jubiláris kiállítása 
No ne izéljen!. Aggházy Gyula festménye
https://dka.oszk.hu/057800/057800
Andor András: Képes Krónika (1358 után) Országos Széchényi Könyvtár 
https://dka.oszk.hu/068600/068614
Angyalffy Erzsébet: Telepy Károly, a képzőművészeti társulat műtárnoka 
Ellinger Ede fényképei ubán rajzolta Angyalffy Erzsi.
https://dka.oszk.hu/057700/057796
Antal Szilvia: A középkori Európa világa 
https://dka.oszk.hu/061000/061030
Balassa János: Balassa János nyomtatott hirdetése 
https://dka.oszk.hu/025700/025750
Balogh Rudolf: Benczúr Gyula jubileuma 
A Műcsarnok nagyterme, a hol a jubileum lefolyt
https://dka.oszk.hu/087900/087978
Balogh Anna: A középkor irodalma 
https://dka.oszk.hu/061000/061067
Balogh Anna: Nyelvtörténet 
https://dka.oszk.hu/061000/061076
Balogh Rudolf: Az Országos Levéltárból 
V. László király oklevele
https://dka.oszk.hu/086400/086491
Balogh Rudolf: Az Országos Levéltárból 
Kálmán király 1109-iki adománylevele a veszprémvölgyi görög apáczák számára
https://dka.oszk.hu/086400/086484
Balogh Rudolf: Az Országos Levéltárból 
V. László király 1457 márczius 21-én kelt ítélete, melylyel Hunyady Lászlót halálra ítélte
https://dka.oszk.hu/086400/086489
Barabás Miklós: Szász Károly 1905-43 
https://dka.oszk.hu/080500/080578
Basch Árpád: Historia 
https://dka.oszk.hu/081500/081589
Bátori Anna: Tudós nők a historia literariában 
https://dka.oszk.hu/060900/060970
Békei Ödön: Tóth Béla dolgozó szobájában 
https://dka.oszk.hu/070900/070933
Bél Mátyás: A Nova Posoniensia című latin hirlap első ismeretes száma 1721 július 30-ról 
https://dka.oszk.hu/025800/025810
Benczúr Gyula: Falk Miksa 
Benczúr Gyula 1892. évi festménye
https://dka.oszk.hu/065100/065155
Biczó Géza: Gróf Kun Kocsárd 
https://dka.oszk.hu/036400/036410
Borúth Andor: A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállításából 
Czigány család
https://dka.oszk.hu/066800/066894
Borúth Andor: A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállításából 
Önarczkép
https://dka.oszk.hu/092500/092544
Borúth Andor: Toreador 
A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállításából
https://dka.oszk.hu/038800/038829
Bruck Miksa: A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállításából 
Szepesbélai utcza
https://dka.oszk.hu/070900/070959
Bruck Miksa: A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállításából 
Szegény asszony otthona
https://dka.oszk.hu/066800/066895
Bruck Miksa: A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállításáról 
Néhai János főherczeg orthi kastélyából
https://dka.oszk.hu/091000/091088
Bruck Miksa: A Képzőművészeti Társulat téli kiállításából 
Bártfai ház pitvara
https://dka.oszk.hu/067400/067462
Bruck Miksa: A Képzőművészeti Társulat téli kiállításából 
Törzsasztal
https://dka.oszk.hu/090700/090741
Bruck Miksa: A Nemzeti Szalon tavaszi kiállításából 
Zborói vásártér
https://dka.oszk.hu/072600/072645
Cserna Károly: József Ágost főherczeg 
Thewrewk Istvánnak József főherczegről és családjáról írt, sajtó alatt levő müvéből
https://dka.oszk.hu/060300/060398
Csók István: Könyves Kálmán őszi tárlatából 
Csók István : Verandán
https://dka.oszk.hu/080100/080144
Csók István: A M. I. É. N. K. kiállítás a Nemzeti Szalonban 
Duna mellett
https://dka.oszk.hu/080600/080699
Csuhai István: Statue on Tiszalök Power Station Building [Szobor a tiszalöki erőműnél] 
https://dka.oszk.hu/009200/009214
Csupák Viktória: Japán, Kína és Korea történelme 
https://dka.oszk.hu/061000/061028
Doby Jenő: Zalka János 1901-3 
https://dka.oszk.hu/080600/080629
drinker : Maszk 
https://dka.oszk.hu/015200/015209
Dunky Ferenc, Dunky Kálmán: Az erdélyi magyar színészet 100 éves jubileuma alkalmából kolozsvártt rendezett díszelőadásról 
Zrínyi Miklós esküje. Élőkép. Dunky fivérek fényképe után
https://dka.oszk.hu/036200/036262
Dunky Ferenc, Dunky Kálmán: Az erdélyi magyar színészet 100 éves jubileuma alkalmából kolozsvártt rendezett díszelőadásról 
Zrínyi Miklós kirohanása. Élőkép. Dunky fivérek fényképe után
https://dka.oszk.hu/036200/036263
Dunky Ferenc, Cserna Károly, Dunky Kálmán: A Kolozsvári Nemzeti Színház 
Dunky fivérek fényképe útán rajzolta Cserna Károly
https://dka.oszk.hu/036200/036236
Dunky Ferenc, Dunky Kálmán: Salamon János 
Dunky fivérek fényképe után
https://dka.oszk.hu/039900/039931
Dunky Kálmán, Dunky Ferenc: Szász Károlyné Münstermann Franciska 1892-47 801 
https://dka.oszk.hu/080500/080581
Dunky Kálmán, Dunky Ferenc: Szilágyi Sándor emléktáblája kolozsvári szülőházán 
Dunky fivérek fényképei után
https://dka.oszk.hu/042700/042746
Ellinger Ede: Barna Ferdinánd 
Ellinger
https://dka.oszk.hu/037300/037385
Ellinger Ede: Bubics Zsigmond 
Kassa új püspöke
https://dka.oszk.hu/058100/058144
Ellinger Ede: Cavour szobrának megkoszorúzása a magyar küldöttség által f. évi szept. 20-án 
Turinból - Ellinger Edének f. évi szept. 20-án fölvett fényképei
https://dka.oszk.hu/036300/036308
Ellinger Ede: Doktorrá avatás királyi kitüntetés mellett 
https://dka.oszk.hu/038100/038142
Ellinger Ede: Doktorrá avatás királyi kitüntetés mellett - Az eskü-tétel 
https://dka.oszk.hu/038100/038146
1-100    101-200    201-300    301-400    401-500    501-600    601-700    701-800    801-900    901-1000    1001-1100    1101-1163