D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1231273963.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Francia Emlékmű
B e s o r o l á s i   c í m : Francia Emlékmű
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : nega81
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-06-30
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-01-06
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : franciák
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hadifogoly
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Baranya megye
G e o N a m e s I d : 3046526
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Pécs
G e o N a m e s I d : 3046526
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Francia Emlékmű - műemlék - Pécs. A 20. század első évtizedében szájhagyományként élt, hogy a Mecsek tövében hadifogságban elhunyt francia katonák nyugszanak. A levéltárakban végzett kutatómunkák a feltételezéseket beigazolták: megtalálták és jegyzékbe vették az 1809-10-ben Pécsett elhunyt francia katonák nevét és adataikat. A francia emlék felállításának mozgatórugója a hazánkban akkor megerősödött osztrák-német orientációval ellentétes irányzat, amely a francia kapcsolatkeresést fokozottan szorgalmazta. Ebbe az áramlatba illeszkedik Zsolnay Miklós terve. A terméskő alapon álló, 16 méter magas csonkagúla alakú emlékmű a Mecsek oldalában, a város több pontjáról látható helyen került felállításra, 1908-ban. Pilch Andor alkotása, a tetejét ékítő sas Apáti Abt Sándor műve. Anyaga pirogránit, a Zsolnay gyárban készült. Felső pereme kifelé hajlik, tetején araánytalanul kis méretű címerállat, francia sas. Déli oldalán babérkoszorúba foglalt nagy N betű, Napóleon nevének kezdőbetűje, alatta mázas emléktábla, francia szöveggel: A LA MÉMORIE DES SOLDATS DE LA GLORIEUSE GRANDE ARMÉE A L'OCCASION DE LEUR REPOS CENTENAIRE PAR SENTIMENT CHEVALERESQUE LEURS AMIS HONGROIS MCMVIII. (A dicsőséges Nagy Hadsereg katonáinak emlékére, haláluk százéves évfordulója alkalmából, magyar barátaik, lovagias rokonérzésből, 1908). (Forrás: www.utazzitthon.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Töltéssy Zoltán: A boldvai háborús áldozatok emlékműve
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1728x2304 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne