D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1252556113.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Kisbágyoni templom belülről
B e s o r o l á s i   c í m : Kisbágyoni templom belülről
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : kallojazmin
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-11-14
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-09-10
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : épületrész
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vallás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Kisbágyon
G e o N a m e s I d : 3050108
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A település megközelíthető közúton: az M3-as autópályáról Hatvannál kell letérni a 21. számú főútra, arról pedig Jobbágyinál nyugat felé továbbhaladva jutunk a faluba. Már az Árpád-házi királyok korában is létező község neve valószínűleg az akkoriban használatos Bágyon személynévből ered. A középkorban a Szolnok nemzetség birtoka volt a falu, akik a XIII. században felosztották egymás között a határt. Az oklevelek szerint 1309-ben Guthai Pál vásárolt itt nagyobb földterületet. 1488-ban az Uzsay család birtokolta Kisbágyont, 1514-ben Kerékgedei Temmel László Werbőczy Istvánnak engedte át. A település 1552 nyarán a török hódoltság része lett. Az oklevelek tanúsága szerint a falunak 1422-ben már volt temploma, a plébánia pedig még ennél is régebbi. A Kisbágyon közepén álló,Avilai Szent Teréz tiszteletére szentelt RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM az 1940-es években épült,modern toronysisakja pedig 1999-ben készült el. Ez a torony valóban ferde,legalább is innen nézve a templom jobbra,a torony balra hajlik,tehát a kettő egymás felé. Egyszer egy szegény falu templomot épített,de a tornyot különböző okokból nem tudták befejezni.Ekkor azonban jött egy nagy eső,és a helyiek,mivel templomot Szent Péterről szerették volna elnevezni,hozzá imádkoztak,hogy mentse meg a templomot.Ekkor Szent Péter egy nagy ernyőt húzott a félig kész torony fölé és a templom nem ázott be./Most nem foglalkozom azzal,hogy Szent Péter ismerte-e az ernyőt,de hát a mesében,legendában minden lehetséges./ Állítólag ennek a történetnek az alapján került ernyő a torony fölé.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Templomkapu
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 947x1280 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Gáspár Marcsi