D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : farkasreti_banffy_gy.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bánffy György
B e s o r o l á s i   c í m : Bánffy György
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-11-22
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Farkasréti temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallás általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Bánffy György (1927-2010)
V I A F I d : 77707878
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Farkasréti temető: 25/IX-1-11
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Bánffy György magyar színművész. Édesanyja Pápay Klára színésznő volt. 1950-1954 között a Színház- és Filmművészeti Főiskola tanulója volt. 1945-1949 között magántisztviselő illetve mozi üzemvezető volt. 1949-1950 között a filmgyári színészcsoport tagja volt. Az Akadémia elvégzése után 1950-1953 között a Nemzeti Színház, 1953-1954 között az Állami Bábszínház, 1954-1960 között pedig a Fővárosi Operettszínház tagja, 1960-1971 között Pécsre szerződött a Nemzeti Színházhoz, 1971-től a József Attila Színház tagja volt. 1978 óta a Zeneakadémia beszédtanáraként működött. 1985-1994 között országgyűlési képviselő (1990 és 1994 között az MDF frakciójában). 1985-1990 között a kulturális bizottság, 1989-1990 között a társadalom-biztosítási bizottság, a szociális és egészségügyi bizottság családvédelmi albizottság, majd 1989-1990 között az Ellenzéki Demokraták parlamenti csoportjának vezetője, 1990-1994 között a kulturális, oktatási, tudományi, sport-, tv- és sajtóbizottság tagja, 1990-1995 között a Magyar Vadászok Országos Szövetségének elnöke volt. 1990-től az Anyanyelvápolók Szövetségének elnöke volt. Tragikus hirtelenséggel hunyt el 2010. szeptember 3-án Korfun, temetése 22-én a Farkasréti temetőben volt. Drámai színész, kiváló beszédtechnikája, orgánuma jól érvényesült előadóestjein is. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Balázs Samu
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1200 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn