D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : farkasreti_gregersen_h.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gregersen Hugó és Lux Alice
B e s o r o l á s i   c í m : Gregersen Hugó és Lux Alice
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Lux
U t ó n é v : Alice
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-11-27
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Farkasréti temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : szobor
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallás általában
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Gregersen Hugó (1889-1975)
V I A F I d : 1626123
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Lux Alice (1906-1988)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Farkasréti temető: 35-5-73 [szobrász: Lux Alice]
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gregersen Hugó építész, festőművész. Nagyapja, a norvég Guilbrand Gregersen 1847-ben költözött Magyarországra. Iskoláit Budapesten végezte, nyaranként kőművesinasként dolgozott. Első építészeti gyakorlatát Jablonszky Ferenc tervező-építész irodájában szerezte. Az I. világháború előtt Münchenben a Polytechnikumban tanult, de mellette a Képzőművészeti Akad. festő tagozatát is látogatta. Az I. világháborút követő években mint az akadémista irányzat késői képviselője a budapesti Műcsarnok rendszeres kiállítója volt. Az 1920-as évek első felében építési vállalkozók irodáiban dolgozott, majd 1925-ben önálló építési irodát nyitott. Münchenben szerzett diplomáját soha nem honosíttatta, ennek ellenére mind a Mérnöki Kamara, mind a Magyar Mérnök- és Építész Egylet 1932-ben felvette tagjai sorába. A főváros egyik elismert bérházépítője lett, 1945 előtt több mint 20 bérházat és villát épített. A II. világháború után részt vett a háborús károk helyreállításában, 1950-től a Mezőgazdasági Tervező Vállalat, 1952-től a Kereskedelmi Tervező Vállalat vezető tervezője. 1945 után több mint 20 tervet készített, ezek nagyobb része meg is valósult. Fontosabb tervezései, lakóházak: Ráth György u. 36. (1929), Kis János altábornagy u. 32. (1932), Böszörményi út 17. (1933), Móricz Zsigmond körtér 6/8/10. (1934), Fő u. 37/c (1936), Bem u. 24. (1936), Pozsonyi út 41. (1937), Alkotás u. 9. (1938), Árpád fejedelem útja 56. (1934); középületek: Központi Statisztikai Hivatal helyreállítása és új könyvtára (1945-48), Debreceni Penicillingyár (1950), hűtőházak Kaposvárott, Győrben, Debrecenben (1951-52), a budapesti Divatcsarnok átalakítása (1956), a budapesti Gundel étterem újjáépítése (1957). (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Lux Alice szobrász. 1926-31: Országos Magyar Iparművészeti Iskola (kisplasztika), mestere: Lux Elek. Rómában járt tanulmányúton. 1934: Nemzeti Szalon kitüntető elismerése; 1936: Brüsszeli Világkiállítás aranyérme; Szinyei Társaság kitüntető elismerése; 1937: Párizsi Világkiállításon két aranyérem és egy ezüstérem; 1940: Milánói Iparművészeti Triennálé aranyérme. Az épületszobrászat tehetséges művelője, plasztikái maradéktalanul illeszkednek az épület architektonikájába. Épületplasztikái főként férje, Gregersen Hugó építész alkotásait díszítik. Szobrászatát a mozdulat bája, az arányok eleganciája mellett valami nőies érzelmesség jellemzi, bár formaadása mindig architektonikus jellegű. Erőteljes emberi alakjai a klasszikus szobrászat hagyományait őrzik. (Forrás: artportal.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Árkay Bertalan
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn