D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : farkasreti_keleti_k.jpg
C Í M 
F ő c í m : Keleti Károly
B e s o r o l á s i   c í m : Keleti Károly
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-12-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : dombormű
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Farkasréti temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : dombormű
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Matematika, geometria
A l t é m a k ö r : Statisztika
T é m a k ö r : Matematika, geometria
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Keleti Károly (1833-1892)
V I A F I d : 45109618
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : dombormű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Farkasréti temető: 1-1-467/468
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Keleti Károly statisztikus, az Országos Statisztikai Hivatal első igazgatója, az MTA tagja (l. 1868, r. 1875, ig. 1890). Keleti Gusztáv festő bátyja. A szabadságharcban honvéd tüzér. A szabadságharc után József nádor örököseinek alcsúti uradalmában több évig gazdasági gyakornok. Budán, majd Szolnokon pénzügyi tisztviselő. Közben befejezte a szabadságharc idején félbeszakadt tanulmányait, az 50-es évek végén politikai okokból lemondott állásáról, visszatért Pestre, ahol 1865-től Eötvös József Politikai Hetilapját is szerkesztette. Ezután a Magyar Földhitelintézet megalakulásakor annak tisztviselője, az intézet tanácsjegyzője. A 60-as években folyóiratokban, valamint az MTA általa szerkesztett statisztikai és nemzetgazdasági közleményeiben bank-, vám-, iparügyi és pénzügyi statisztikai tanulmányokat közölt. A kiegyezés után a földművelési, ipari és kereskedelmi min. statisztikai osztályának vezetője. Ebből alakult 1871-ben az Országos Statisztikai Hivatal, melynek megszervezésében jelentős szerepet játszott. E hivatal első igazgatója volt haláláig. Jelentős szerepe volt a nemzetközi statisztikai kongresszusokon, az 1869-es hágai kongresszuson Hunfalvy Jánossal Magyarország képviselője. Az 1872-i szentpétervári kongresszus egyik alelnöke. Kezdeményezésére tartották az 1876-i kongresszust Budapesten. Ezután a kongresszusokat helyettesítő állandó bizottság elnöke. A magyar statisztikai felvételek első megtervezője és irányítója. Az 1869-es népszámlálás szervezője és az 1880-as népszámlálásnál az egyéni számláló laprendszer bevezetője. A statisztika tudományos igényű művelésének egyik úttörője Magyarországon. Az első iparstatisztika szervezője. Részt vett a 60-as években az Országos Iparegyesület új életre keltésében, 1867-ben történt megalakulásakor annak egyik igazgatója, később több ízben elnöke. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Irmédi-Molnár László
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn