D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ujkozt_dudas_j.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dudás József és Szabó János
B e s o r o l á s i   c í m : Dudás József és Szabó János
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-01-29
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Új köztemető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Dudás József (1912-1957)
V I A F I d : 23050769
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Szabó János (1897-1957)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Új köztemető: 301
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Dudás József szerelő lakatos, műszaki tanácsadó, az 1956-os forradalom és szabadságharc egyik parancsnoka. Erdélyben a két világháború között tagja volt a Román Kommunista Pártnak. 1944-ben a németellenes tömörülés egyik szervezője. Így tagja volt annak a küldöttségnek, amely Horthy Miklós megbízásából 1944. szept.-ben létrehozta az első összeköttetést Budapest és Moszkva között. A háború után Budapesten belépett a Kisgazda Pártba. 1950-ben letartóztatták, évekig a recski internáló tábor foglya volt. 1956. okt. 24-től fegyveres csoport tagjaként tevékenykedett. Csoportjából alakult okt. 28-án a II. ker. tanácsházán a Magyar Nemzeti Forradalmi Bizottmány, a felkelésből kinövő első kormányellenes politikai és fegyveres csoportosulás. 1956. okt. 30-án fegyveres csoportjával elfoglalta a Szabad Nép székházát és nyomdáját. Függetlenség c. napilapjában huszonöt pontos kiáltványt tett közzé Nem ismerjük el a jelenlegi kormányt címmel. Ugyanakkor hozzájárult, hogy az épületben a kormányhoz hű lapokat is szerkesszék és kinyomtassák. 1956. nov. 2-án egy fegyveres csoporttal megszállta a Külügyminisztérium épületét. Ezt Nagy Imre hadserege visszafoglalta. Dudást letartóztatták, nov. 3-án szabadon engedték. A forradalom leverése után Újpesten szervezte az ellenállást. 1957. jan.-ban tartóztatták le. Gyorsított büntető eljárás után ítélték halálra és végezték ki Szabó Jánossal együtt. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szabó János gépkocsivezető. 1944-ben jött át Erdélyből Magyarországra. 1947-től gépkocsivezető volt a Földművelésügyi Minisztériumban. 1953-ban emigrálni próbált Jugoszláviába, a határon elfogták, az ÁVH (Államvédelmi Hatóság) foglya volt, három hónapos börtönbüntetést szenvedett. Kiszabadulása után a Magyar-Szovjet Olajvállalatnál (MASZOLAJ) volt gépkocsivezető. 1956. okt. 25-én vidéki útról visszatérve csatlakozott a Széna téri felkelő csoporthoz, melynek rövidesen vezetője lett. Dudás József, a Magyar Nemzeti Forradalmi Bizottmány vezetője alezredessé nevezte ki. Csoportja utolsó főhadiszállása okt. végén a Maros utcai államvédelmi laktanyában volt. Nov. 10-e után bujkálni kényszerült, miután elárulták rejtekhelyét, nov. 18-án letartóztatták. A népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló fegyveres felkelés szervezése címen a rögtönítélő bíróság halálra ítélte. Dudás Józseffel együtt végezték ki. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Demény Pál
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn