D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ujkozt_laborcz_f.jpg
C Í M 
F ő c í m : Laborcz Ferenc
B e s o r o l á s i   c í m : Laborcz Ferenc
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-02-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Új köztemető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : szobor
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Laborcz Ferenc (1908-1971)
V I A F I d : 5816646
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Új köztemető: 33/4-1-194
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Laborcz Ferenc szobrász, Munkácsy-díjas (1957). A kispesti Fazekas Bútorgyárban volt faszobrász-inas három esztendeig, majd a Fővárosi Iparrajziskola esti tanfolyamára járt. Ezután az Iparművészeti Iskola díszítő-szobrászi szakán Simay Imre tanítványa, a Képzőművészeti Főiskolán Bory Jenőnél tanult. 1942-43-ban Itáliában járt tanulmányúton állami ösztöndíjjal. Rómában, a Collegium Hungaricumban rendezte meg első kiállítását, itthoni bemutatkozására azonban csak a világháború befejezése után került sor. Részt vett az 1945. évi első nemzetközi kiállításon, amelyen Humusz c. életnagyságú faszobrával a Művészeti Tanács szobrászati díját nyerte el. Anyaság c. kétfigurás szobortervével részt vett a Közösségi művészet felé c. kiállításon, a Műcsarnokban. 1955-ben Budapesten, a Fényes Adolf Teremben állították ki műveit. Ettől kezdve magyar művészek külföldön rendezett csaknem minden kiállításán szerepeltek szobrai (Genf, Luzern, Zürich, 1955; Peking, 1955; Párizs, 1957; Antwerpen, 1958, 1967; Bukarest, 1958; Moszkva, 1958; Stockholm, Oslo, Helsinki, 1961; Hollandia, 1968; London, 1969). Ismertebb művei: az 1955-ben készült Mátrai Vénusz, az 1958-ban készült, Egerben felállított Fazola Henrik, a debreceni Biogal Gyógyszergyár bejáratához készült Vegyészek c. domborműve (1958), és a budapesti Ferihegyi úti iskola Cantata Profanát idéző, kilenc szarvast ábrázoló relief kompozíciója. 1961-ben Székesfehérvárott - Áron Lajossal -, 1966-ban a Műcsarnokban, 1969-ben Debrecenben volt kiállítása. Stílusa kezdetben a realizmushoz kötődött, majd a tiszta plasztikai megfogalmazást kereste. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Csiszér János
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1200 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn