D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1285611701.jpg
C Í M 
F ő c í m : Erdei gomba
B e s o r o l á s i   c í m : Erdei gomba
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : juhaszj
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-01-27
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2010-09-27
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2010-09-24
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Növényvilág
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : növénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadon termő növény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gomba
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Pusztavám
G e o N a m e s I d : 3046073
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Vértes (hegység)
G e o N a m e s I d : 3042948
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Fehér tarlógomba (Leucoagaricus leucothites = Leucoagaricus naucinus, Leucoagaricus pudicus, Lepiota naucina).
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Csiperke alakú és külsejű gomba, de lemezei fehérek vagy gyengén rózsaszínesek, és tönkje csuklósan kifordítható. Főleg nyílt, füves helyeken és megművelt területen terem. Tulajdonképpen nem egy faj. Kalapja félgömb alakúból ellaposodó, 4-15 cm, de többnyire csak 6-10 cm átmérőjű. Színe fehér, néha felhősen sárguló vagy barna foltos. Felülete sima, ritkán kissé pikkelyesen felszakadozott is lehet. Széle finoman pelyhes vagy csipkés. Bőre lehámozható. Lemezei eléggé sűrűn állók, nem lefutók. Fehérek, később szürkésrózsásra változhatnak. Spórapora fehér vagy enyhén krémszínű. Tönkje karcsú, egyenletesen vékony, tövén olykor kissé gumós, 5-12 cm hosszú, 0,5-2 cm vastag. Sima, fehér, néha sárgán foltos. A kalapból többnyire csuklósan kifordítható. Gallérja csipkés szélű, eléggé vékony, többnyire lecsüngő vagy a tönkre rásimuló. Húsa puha, fehér, színtartó, néha kissé sárgás. Szárítva elszíneződik és szürkéslilás lesz. Elég jó ízű, nem jellemző szagú. Kertekben, parkokban, réten, szántóföldeken, gyepen, utak mentén, gyakran megművelt talajon, olykor erdőben is, különösen fiatal akácosban és nyárosokban elszórtan vagy seregesen terem. Nyári-őszi, gyakori gomba. Nem kiadós és nem jelentékeny gomba, amely összetéveszthetősége miatt fogyasztásra nem ajánlott. (Forrás: gombavadasz.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gomba
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1200 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn