D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1283180333.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bogyók
B e s o r o l á s i   c í m : Bogyók
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Pikola
U t ó n é v : Zsuzsa
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-02-23
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2010-08-30
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2009-05-24
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Növényvilág
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : növénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadon termő növény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : termés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Zengő
G e o N a m e s I d : 3042550
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A lónyelvű csodabogyó (Ruscus hypoglossum) a spárgafélék (Asparagaceae) családjába tartozó faj. Egyéb elnevezései: csapfű, diadalmasfű, földi borostyánfű, lónyelvű fű, nyakcsapja és nyelves fű. Szubmediterrán, védett növény; eszmei értéke 10 000 Ft. Magyarországon a Dunántúlon fordul elő, például a Mecsekben, Zalakaros, Ugod környékén. A 20-30 centiméter magas növény különlegessége, hogy felemelkedő, egyszerű, ritkán elágazó szára levél alakú, ellaposodott levélágakká (fillokládium, phyllocladium) módosul. Ezek tojásdadok vagy tojásdad-lándzsásak, 4-7 cm hosszúak, bőrszerű, nem szúrós hegyben végződő lemezük széle ép. Aprók, pikkelyszerű valódi levelei a levélágak tövén hajtanak ki. Az apró, fehér vagy halványzöld virágok öt-hatosával ülnek a szárképleteken lévő zöld murvalevelek tövében. Termése 1-2 magvú, húsos, piros bogyó. Örökzöld évelő. Gyöktörzséről vegetatívan, magjáról ivarosan szaporodik. A tarvágásokban megtelepedő pionír növény elnyomják, az ilyen helyekről évekre eltűnik. Bükkösökben, gyertyános-tölgyesekben, ezüsthársas törmeléklejtő-erdőkben (Tilio-Fraxinetum ruscetosum aculeati) szurdokerdőkben, karsztbokorerdőkben és a dél-dunántúli mezofil erdőkben (Fagion illyricum) nő, március-áprilisban virágzik. Gazdasági jelentősége nincs. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : egészségőrző koronás fők
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2375x1745 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn