D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1274026535.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kicsiny gombvirág
B e s o r o l á s i   c í m : Kicsiny gombvirág
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : juhaszj
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-03-07
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2010-05-16
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2008-07-15
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Növényvilág
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : növénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadon termő növény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyomnövény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : virág
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A növény latin neve: Galinsoga parviflora.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A kicsiny gombvirág egynyári, kétszikű gyomnövény. Peruban őshonos, de ma már világszerte ismert, szántóföldeken, elhagyott helyeken, romtalajokon, utak mentén. Kedveli a tápanyagban gazdag, homokos agyagtalajokat, de mészben gazdag talajokon is nő. Bőségesen műtrágyázott és öntözött, alacsony fekvésű területeken lévő földeket és kerteket kedvel, de magasabb fekvésű helyeken is előfordul. Mindenféle termesztett növény körül előfordul. A zöldségfélék szempontjából fontos gyomnövény. Csírázás: késő tavasztól kezdve végig az egész vegetációs időszak alatt. Sziklevelek: lapát alakú, kihegyesedő tojás alakú, ép élű, ellaposodó csúcs. Lomblevelek: egymással szemben elhelyezkedő, kihegyesedő tojás alakú, világos zöld, a szélek finoman fogazottak, az alsó levelek levélnyélen vannak, a felsők csaknem nyél nélküliek (ülő levelek). Növény: egyenesen felfelé álló, számos elágazással, 10-80 cm magas. Virág: a virágfejek kicsik, gombszerűek, sárga, csőszerű, tányérban elrendezett, kis csöves virágokkal, és egy fehér, nyelv alakú, kis széli virágokból álló koronával. Virágzás: májustól az első őszi fagyokig. Gyümölcs és magok: kis kaszatok (1-1.5 mm), bóbitával. Magok száma: növényenként 5.000-10.000. Meleg- és fénykedvelő, fagyra nagyon érzékeny. (Forrás: plantprotection.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Katicavirág
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1200 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn