D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Dianthus_serotinus_2010_2.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dianthus serotinus [Kései szegfű]
B e s o r o l á s i   c í m : Dianthus serotinus [Kései szegfű]
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Pipi69e
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-07-09
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2010-08-09
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Növényvilág
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : növénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadon termő növény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : virág
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szegfű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A kései szegfű (Dianthus serotinus) a kétszikűek (Magnoliopsida) osztályába, ezen belül a szegfűvirágúak (Caryophyllales) rendjébe és a szegfűfélék (Caryophyllaceae) családjába tartozó, Magyarországon védett faj. Mészkedvelő, síksági bennszülött faj meszes homokpuszták, homoki rétek, ritkábban homoki tölgyesek és telepített fenyvesek növénye. Előfordulása: Gödöllői-dombvidék, Pilis, Bakony, Szentendrei-sziget, Pesti-sík, Jászság, Turján-vidék. 20-50 cm magas, viaszosan kékes-vagy szürkészöld, lazán vagy sűrűn (gyűrűsen szétterülve) gyepes évelő. A szár alul heverő, majd felemelkedő, közepétől vagy felső harmadától elágazó, több 83-15) virágú, csomói feltűnően duzzadtak. A levelek szálasak, 1-3 mm szélesek, kihegyezettek, szélükön aprón fogacskás-pillásak. A virágzó hajtásokon gyakran 10-nél is több levélpár van. A virágok 2,5-4 cm átmérőjűek. A szirom fehér, lemeze kb. a feléig sallangos. A finoman barázdált, ötfogú csésze 2-3,5 cm hosszú és 2-4 mm széles, színe eleinte világoszöld, később szalmasárga. A csésze alján levő rendszerint 4 pikkelylevél finoman erezett, hártyás, a csúcsi részen zöld foltos. Június közepétől október elejéig virágozhat. Eszmei érték: 2000 Ft. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Selso: Dianthus plumarius praecox a3 [Korai szegfű]
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2272x1704 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn