D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : image012.jpg
C Í M 
F ő c í m : A királyi vár helyzetterve 1686. és 1886. évben
B e s o r o l á s i   c í m : Királyi vár helyzetterve 1686. és 1886. évben
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Lageplan der Königsburg im Jahre 1686 und 1886
M i n ő s í t ő : párhuzamos cím
E g y é b   c í m : Plan de situation du Château royal en 1686 et en 1886
M i n ő s í t ő : párhuzamos cím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-04-26
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : tervrajz
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A magyar királyi vár
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A magyar királyi vár
S z e r z ő : Hausszmann Alajos
M e g j e l e n é s : Budapest : Hornyánszky Ny., [1912]
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Térképek, grafikus anyagok
A l t é m a k ö r : Egyéb grafikus dokumentumok
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Építészet általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : tervrajz
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : reneszánsz
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1686-1886
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A: Zsigmond és Mátyás király palotája Palast König Sigismtinds und Mathias' Château des rois Sigismond et Mathias B: A Mária Terézia által épített királyi palota Königspalast von Maria Theresia erbaut Le palais de la reine Marie-Thérèse C: III. Károly király palotája (később tárház) N Palast König Karls III. (späteres Zeughaus) Château du roi Charles III (appelle plus tard dépôt d'armes) D: Istállóépület és lovarda Marstall und Reitsaal Vi curie et manège
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gót stílű töredékek Zsigmond király idejéből
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 4134x3072 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer