D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : eleink_mathiasz_j.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mathiász János
B e s o r o l á s i   c í m : Mathiász János
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-08-11
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Eleink vidéki és külföldi temetőkben
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : szobor
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Mathiász János (1838-1921)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kecskemét
G e o N a m e s I d : 3050434
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kecskemét, Köztemető: A-III. a-2
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mathiász János szőlőnemesítő. A kassai jogakadémia elvégzése után, 1860-ban Abaúj vármegyéhez került, 20 évig volt főispáni titkár. Közben a műkedvelő kertész és szőlőnemesítő Munkátsy József műépítésztől egyre nagyobb kedvet kapott a szőlészethez. 1866-ban a Kassa melletti Rozália-hegyen létesített kétholdas szőlőfajta-gyűjteményt. Első sikerét 1873-ban érte el a bécsi világkiállításon, ahol válogatott cserepes csemegeszőlő-fajtáinak gyűjteményével első díjat nyert. Ezután gyorsabban fejlesztette szőlészetét, előbb Mádra, majd 1881-ben - átvéve Andrássy Gyula gr. szőlőtelepének igazgatását - Szőllőskére telepítette át. Miután a nyolcvanas évek második felében a filoxérakártétel egyre nagyobbá vált, 1889-ben elfogadta Katona Zsigmond hívását és 1890-ben a filoxérakár elől szőlőtelepét áttelepítette Kecskemétre, a 20 kh-as ún. Katona-telepre. Közben Franciao.-ban is tanulmányozta a szőlőhibridek előállítását. A futóhomokon a korábbiaknál nagyobb eredményeket ért el. Mintegy 1300 új szőlőfajtát, köztük 180 igen kiválót nemesített (Erzsébet királyné, Szőlőskertek királynője, Mathiász Jánosné muskotály, Cegléd szépe, Kecskemét virága stb.). Több fajtája világszerte elterjedt. Jelentős eredményeket ért el a borszőlő nemesítésében is; alföldi homoki csemegeboraival világhírt szerzett. Nagy érdeme a hazai szőlőnemesítés és a csemegeszőlő-termesztés fellendítése, különösen a Duna-Tisza közi futóhomokon. Szőlőtelepét (ma: Mathiász-telep) halála után, 1926-ban az állam megvette. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Mátyássy József
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1200 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn