D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szaznegyven.jpg
C Í M 
F ő c í m : Száznegyven és karakteres?
B e s o r o l á s i   c í m : Száznegyven és karakteres?
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az Országos Széchényi Könyvtár a Twitteren
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Tóth
U t ó n é v : Péter
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-09
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-09-30
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárhasználat
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Információs források
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Információs rendszerek
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Számítógépes alkalmazások
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtárhasználat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtári informatika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információkeresés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : web
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hírközlés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Országos Széchényi Könyvtár (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2013. október 1.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Tóth Péter, az Országos Széchényi Könyvtár Webtartalom Koordinációs Osztályának munkatársa 2013. október 1-jén, a "Határon túli könyvtárosok szakmai napja" című rendezvényen elhangzott előadásának prezentációja.
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Transcript of Száznegyven és karakteres? (edit) 140 karakterben ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR Örkény István orkenyistvan.hu - Followers - Following - Favorite - Retweet - Messages - List - Search @orkeny TWITTER @nemzetikonyvtar @oszkmek @oszkdka National Széchényi Library, Budapest, Hungary. A kultúra felhasználói. Gyűjtés, feldolgozás, megőrzés, szolgáltatás. Országos Széchényi Könyvtár. Budapest, Hungary · http://www.oszk.hu Magyar Elektronikus Könyvtár, Elektronikus Periodika Archívum/Adatbázis https://epa.oszk.hu · https://mek.oszk.hu A Digitális Képarchívum az E-könyvtári Szolgáltatások Osztály fejlesztése. Budapest · https://dka.oszk.hu/ 529 követő 2286 frissítés 4895 frissítés 243 idézet és hír toth.peter@oszk.hu OSZK 2013
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Garamvölgyi László: Tájékozódást és tájékoztatást segítő webes fejlesztések
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 19
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 7. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 19
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x577 pixel pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne