D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : knyveazeknyv.jpg
C Í M 
F ő c í m : Könyv-e az e-könyv?
B e s o r o l á s i   c í m : Könyv-e az e-könyv?
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Digitális könyvek és olvasóik
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Takács
U t ó n é v : Dániel
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-04-12
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-09-05
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlideShare
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyv- és írástörténet
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Hardver, digitális eszközök
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : elektronikus dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : multimédia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. Könyv-e az e-könyv?Digitális könyvek és olvasóik Takács Dániel 2011.09.05.Budapesti Ügyvédi Kamara, Budapest 2. Miért?Az emberek többsége olvasni akar 2011.09.05.Budapesti Ügyvédi Kamara, Budapest 3. Mit? Ami művel, tanít, szórakoztat tehát mindent 2011.09.05.Budapesti Ügyvédi Kamara, Budapest 4. 2011.09.05.Budapesti Ügyvédi Kamara, Budapest Mivel? kép: sony.com 5. És mi ez?Technológia papír Forradalom nyomtatás Használati tárgy könyv Kutatási-tanulási eszköz számítógép Életmód hordozható zenelejátszó 2011.09.05.Budapesti Ügyvédi Kamara, Budapest 6. 2011.09.05.Budapesti Ügyvédi Kamara, Budapestkép: http://purrverts.blogspot.com 7. Előnyök Olcsóbb Nincs: papír-, szállítási, tárolási, terjesztői költség (+ energia)2011.09.05.Budapesti Ügyvédi Kamara, Budapestkép: soxaholic.com 8. Előnyök Kisebb 1 gigabyte: 500 000 oldal gépelt szöveg A Library of Congress teljes állománya (28 millió kötet): 5,7 terrabyte (a hazai kiskereskedelemben jelenleg kapható legnagyobb merevlemez: 8 TB) 2011.09.05.Budapesti Ügyvédi Kamara, Budapest 9. Előnyök Gyors Wi-Fi hálózat használata 3G mobilinternet-kapcsolat Kreatív Házi ePub-készítés Egyszerű Internetről való közvetlen vásárlás 2011.09.05.Budapesti Ügyvédi Kamara, Budapestkép: isctockphoto.com 10. Hátrányok Szerzői jog védelme, elavult fogalmak (a szellemi alkotás közlésének átalakulása)Formátumba-zártság (rengeteg inkompatibilis formátum): jövő legegyszerűbb formátum (az emberek olvasni akarnak, ld. MP3 vs. WAV)Drága olvasókészülékek Kiforratlan technológia Szolgáltatóhoz való kötöttség (Amazon-botrány, iStore, Harper Collins-ügy) 2011.09.05.Budapesti Ügyvédi Kamara, Budapest 11. Feladatok Megismertetés a felhasználókkal Funkciók átalakítása Adoptáció 2011.09.05.Budapesti Ügyvédi Kamara, Budapestkép: jonno259 12. A tesztKét hétHárom (négy) készülék2 db KoobeJumbo1 db Onyx M90(1 db Amazon Kindle 3G)Kb. 20 kötetnyi olvasnivaló (köszönet: Bóka Zsolt, Mezei Péter, CompLex, Dialóg Campus, HVG-Orac, Novissima, Opten), jogszabályszövegek, a 2011-es Magyar Közlönyök2011.09.05.Budapesti Ügyvédi Kamara, Budapest 13. Hasznos linkekhttp://ekonyvolvaso.blog.huhttp://e-konyv.lap.huhttp://txtr.hu/http://www.fapadoskonyv.hu/http://www.syllabux.com/http://adamobooks.info/A bemutatott olvasókészülékeket a Koobe biztosította.2011.09.05.Budapesti Ügyvédi Kamara, Budapest 14. Köszönöm a figyelmet! konyvtar@bpbar.hu +361 2691649 bukkonyvtar.tumblr.com facebook.com/bukkonyvtar twitter.com/bukkonyvtar 2011.09.05.Budapesti Ügyvédi Kamara, Budapest
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Drótos László: Könyvtárak és E-könyvtárak
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 14
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x577 pixel pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : fekete-fehér
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet