D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : internet_tortenete.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az internet története
B e s o r o l á s i   c í m : Internet története
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Kajári
U t ó n é v : Katalin
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-04-16
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2012-03-12
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlideShare
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Mesterséges intelligencia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : web
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információforrás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. Az Internet történeteKészítette: Kajári KatalinEKF: Informatikus Könyvtáros szak http://www.google.hu/imgres?q=az+internet+fejl%C5%91d%C 3%A9se&um=1&hl=hu&sa=N&biw=1366&bih=599&tbm=isch&tb nid=NpmVTE12tL9bHM:&imgrefurl=http://newsidux.blogter.hu/Médiumismeret 2. &docid=QeE0wh0cskLbfM&imgurl=http://files.blogter.hu/user_f iles/99790/gm/internet.png&w=410&h=615&ei=3dFcT_fzHMn3s gbTy5D6Cw&zoom=1Oktató: Dr. Forgó Sándor2012. márc. 12. 2. A világháló:(World Wide Web) A Web alapelveit Tim Berners-Lee aCERN részecskefizikai kutatóközpontmunkatársa dolgozta ki 1989-ben. Eredeti célja a különböző http://www.google.hu/imgres? q=Tim+Berners-intézményekben világszerte dolgozó Lee&um=1&hl=hu&sa=N&biw=1 366&bih=599&tbm=isch&tbnid= cE6YSiX0mEFUsM:&imgrefurl=htt p://tw.rpi.edu/launch/berners-kutatók közötti automatizált lee.html&docid=n3GT- wnO0U_VCM&imgurl=http://tw. rpi.edu/launch/img/lee.jpg&w=információmegosztás volt. 244&h=324&ei=0-ZcT- SIHcP5sgb7_7meDA&zoom=1 Az alapötlet egy globális információshálózat létrehozása volt a számítógépek, aszámítógépes hálózat és a hipertextképességeinek ötvözésével. 3. Hiperhivatkozások grafikus ábrázolása: http://upl oad.wiki media.or g/wikiped ia/comm ons/b/b9/ WorldWid eWebAro undWikip edia.png 4. Az internet története:1957: a Szputnyik kilövéseaz ARPA (Advanced Research Projects Agency)létrehozása az USA Hadügyminisztériumán belül 1968: a tervezett hálózat bemutatása az ARPA számára 1969: az ARPANET létrehozása, a kísérleti csomagkapcsolt hálózat kiépítésével a BBN(Bolt, Beranek and Newman) Technologies-t bízzák meg . http://www.google.hu/imgres?q=interne t&hl=hu&biw=1366&bih=599&gbv=2&tb m=isch&tbnid=- hPbwHqfPFJmHM:&imgrefurl=http://hoc. hu/Kozlemeny/Juliusban-199-millio- szelessavu-internet-elofizetes-volt- Magyarorszagon.html&docid=93fQfNNQ - VMMCM&imgurl=http://hoc.hu/images/ stories/hirek/2011/szeptember/med1on/ computers-and- internet.jpg&w=403&h=313&ei=wNNcT5T THoHEsgb99MCjDA&zoom=1 5. 1971: oktatási és kutatási intézmények kapcsolódása 15 csomópont (23 számítógép) http://www.google.hu/imgres? q=internet&hl=hu&biw=1366&bi h=599&gbv=2&tbm=isch&tbnid1973: az első nemzetközi kapcsolat az =l7TyQo8xCyfg4M:&imgrefurl=ht tp://hu.wikipedia.org/wiki/Inter net&docid=iTnWEsdBe5Di-ARPANET-hez (Anglia és Norvégia) M&imgurl=http://upload.wikime dia.org/wikipedia/commons/th umb/d/d2/Internet_map_1024.j pg/300px- Internet_map_1024.jpg&w=3001982: összekapcsolódás a MILNET-tel &h=300&ei=wNNcT5TTHoHEsgb9 9MCjDA&zoom=1(Military Network amerikai katonaihálózat)további hálózatok kapcsolódása:- MINET (a MILnet európai megfelelője)- NFSNET (National ScienceFoundation Network)- BITNET (Because Its Time Networkegyetemek közötti kommunikációt biztosító hálózat, eredetileg IBM nagyszámítógépeket kötött össze) 6. - EARN (European Academic Research Network)- USENET (hírcsoportok, "hirdetőtáblák" elérését biztosító hálózat eredetileg UNIX operációs- http://www.google.hu/imgres?q=inte rnet&hl=hu&biw=1366&bih=599&gbv= 2&tbm=isch&tbnid=F9nHmvlvZmxOQrendszerű gépeket kötött össze) M:&imgrefurl=http://pcguru.blog.hu/2 011/07/26/nagy_sebessegu_internet& docid=v56vTSoa0-- EUNet (hasonló célú, európai országokat noIM&imgurl=http://m.blog.hu/pc/pc guru/image/nagy-sebessegű- internet.jpg&w=640&h=480&ei=wNNcösszekötő hálózat) T5TTHoHEsgb99MCjDA&zoom=11990: az ARPANET megszűnik 1990-es évek:- a World Wide Web kialakulása- alkalmazások számának robbanásszerű növekedése- az Internet globalizálódása(az országos és nemzetközi vonalak sávszélességének növekedése a földrajzi határokon átívelőszolgáltatások megjelenése)- az Internet popularizálódása (pl. ingyenes e-mail szolgáltatások otthoni Internet elérés általánossá válása) 7. az Internet jövője:- belső intézményi információs rendszerek elterjedése (intranet) http://www. google.hu/ilehetséges jövőbeli fejlődési irányok : mgres?q=int ernet&hl=hu &biw=1366& bih=599&gb v=2&tbm=isc - különböző iparágak összefonódása h&tbnid=qN OTO8oTSPa4 DM:&imgref számítógépes/információs url=http://w ww.rivierarev iew.com/arti táv- és hírközlés cles/monac o-most- connected/ szórakoztatás &docid=S8_ adYV9COEd - az Internet használata egységes multimédiás JM&imgurl=h ttp://www.riv ierareview.c kommunikációs közegként om/wp- content/upl oads/2011/0 8/internet- connectivity. jpg&w=300&Próbálkozások az Internet "megregulázására h=300&ei=w NNcT5TTHoH(pl. felhasználói jogosultságok korlátozása, adatforgalom Esgb99MCjD A&zoom=1 figyelése, Internet rendőrség kialakítása, stb.)- szolgáltatások korlátozása adminisztratív vagy jogi eszközökkel- weblapok letiltása- szolgáltatások ellehetetlenítése- szerzői jogok kiterjesztése és megszigorítása 8. Web fejlődésének főbb szakaszai:1990-2000: álmodozások kora - Web1.0 (a lehetőség!)2000-2010: nagykorúság kora - Web2.0 ( az együttműködés!)2010-2020: érettség kora - Web3.0 ( a megbízhatóság!) http://www.google.hu/imgres?q=az+internet+fejlőd %C3%A9se&um=1&hl=hu&sa=N&biw=1366&bih=599&tbm=i sch&tbnid=oceuHXRaByh9qM:&imgrefurl=http://www.mypi n.hu/j-hu- mypin/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3D article%26id%3D860%26Itemid%3D17&docid=ZUDWDYKwhz -3wM&imgurl=http://www.mypin.hu/j-hu- mypin/images/stories/MyPIN/inet.jpg&w=285&h=222&ei=3 dFcT_fzHMn3sgbTy5D6Cw&zoom=1 9. AWeb 1.0: -Hipertextekre épülő - statikus - egyirányú - kevés tartalomszerkesztő - korlátozott tartalomhttp://www.google.hu/imgres?q=web+1.0&um=1&hl=hu&sa=N&biw=1366&bih=599&tbm=isch&tbnid=d67INlHTkEV_DM:&imgrefurl=http://mcash.wikispaces.com/Web%2B1.0%2BGraphic&docid=XfcId0sswt3dcM&imgurl=http://mcash.wikispaces.com/file/view/Web_1.0_elements.png/33707025/Web_1.0_elements.png&w=703&h=568&ei=8edcT7fACITWtAbq4L2ADA&zoom=1 10. Web1.0 - Web2.0 - Web3.0 http://www.google.hu/imgre s?q=internet&start=80&hl=huAz internet fejlődésének új szakasza &biw=1366&bih=599&gbv=2 &addh=36&tbm=isch&tbnid =MwdcbDBl5Bu6FM:&imgrefradikálisan átalakítja az informatikát, url=http://www.iconfinder.co m/icondetails/61632/512/&d ocid=RjBWTarcrfEWUM&imguamelyben a Web már, mint rl=http://cdn1.iconfinder.co m/data/icons/ie_Bright/512/i nternet_earth.png&w=512&hteljes működési környezet jelenik meg. =512&ei=Bd1cT9CqNM7vsga mneGRDA&zoom=1A felhasználók teljesebb részvételét és sokoldalú együttműködését biztosító szolgáltatások kialakítása teszi lehetővé az üzleti,közszolgálati és civil szférájában egyaránt.1996 Web 1.0: - inkább csak olvasott web, 250 ezer webhely, 45 millió felhasználó globálisan.2006 Web 2.0: - az egyre inkább írott-olvasott web, 80 millió webhely, több, mint 1 milliárd felhasználó globálisan.2016 Web 3.0: - a megbízható és mindent átható web, 1 milliárdférőhely, a Föld teljes, aktív népessége felhasználó. 11. http://www.google.hu/imgre s?q=web+1.0&start=290&um =1&hl=hu&biw=1366&bih=599 AWeb 1.0: &tbm=isch&tbnid=UaoEeEza Nw0vBM:&imgrefurl=http://mi chael.moreyne.co/web-3-0- the-semantic- web/&docid=LJBVmvNEJWy uIM&imgurl=http://michael. moreyne.co/wp- content/uploads/2011/07/we b1.jpg&w=371&h=330&ei=au 9cT_vDMM7zsgbY4uyRDA&zo om=11994.- első web áruház megalakulása 1995. - első online rádió (Rádió HK)1996. - online telefon, videofon 1997. - elindul a Google BÉTA 12. A Web 2.0:- közösségre épülőszolgáltatások- blogok http://www.google.hu/imgres?q=web+2.0&um=1&hl=hu&sa=N&biw=1366&bih=599&tbm=isch&tbnid=H S2 xqfapu6j3M:&imgrefurl=http://hu.wikipedia.org/wiki/Web_2.0&docid=5mc7PB8-5CAnRM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a7/Web_2.0_Map.svg/30 0px-Web_2.0_Map.svg.png&w=300&h=225&ei=WT5eT8-VEIPKsgbVzKH7Cw&zoom=1- wikik- az online játékok- online térképalkalmazások- videomegosztó portálok- virtuális osztálytermek- képmegosztó oldalak- online fogalomtérkép 13. http://www.google.hu/imgres?q=web+1.0&um=1&hl=hu&biw=1366&bih=599&tbm=isch&tbnid=brIwPBLjbTMgXM:&imgrefurl=http://anamsh13.blogspot.com/2010/10/web-is-logarithmic-curve-it-keeps.html&docid=d71S4IeSIq6BYM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_uniZv_opmIs/TK_xHW-ifoI/AAAAAAAAAC4/y5OswxI4fSI/s1600/web1vsweb2%252B(1).png&w=367&h=417&ei=KO9cT-jbB87Jsgath83pAQ&zoom=1 14. AWeb 2.0 története:1999. - blogok megjelenés2001. - Wikipédia2003. - MySpace, Second Life2004. - Gmail, Facebook2005. - Youtube, IWiW2006. - Twitter 15. Alkalmazások számának robbanásszerű növekedése: 16. A Web 3.0:-jelölő (semantic) web- egy jelszó az összes szolgáltatáshoz- gyors, megbízható és biztonságos http://www.google.hu/imgres?q=web+1.0+page&start=73&um=1&hl=hu&biw=1366&bih=5hálózatokon keresztül 99&tbm=isch&tbnid=8C4X2GDMFB6SJM:&imgrefurl=http://www.fastcompany.com/blog/ki t-eaton/technomix/todays-vision-tomorrow-web-30-3- d&docid=3xvmldzgIYvF5M&imgurl=http://farm3.static.flickr.com/2665/4177151888_2469d93intézhetjük üzleti c60.jpg&w=500&h=387&ei=2O5cT__yGILStAaYyemPDA&zoom=1 ügyeinket, tölthetünk leszórakoztató tartalmat és vehetünk részt a közösségi hálózatok életében 17. FORRÁSOK : Az Internet története: http://www.inf.unideb.hu/~bodai/internet/internet_tortenete.html Az Internet története: http://hu.wikipedia.org/wiki/Internet Web1.0 - Web2.0 - Web3.0: http://oktinf.elte.hu/wiki/index.php/Web1.0-Web2.0-Web3.0 Világháló: http://hu.wikipedia.org/wiki/Vilaghalo Web1.0 - Web2.0 története: http://www.slideshare.net/RudolfMoczar Web 3.0: http://blogvilag.hu/archives/2008/05/16/web_30_-_a_letisztulas/ http://www.iot.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=3 19:nyakunkon-a-web-30&catid=180:pillantas-a-joevbe&Itemid=243
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kiss Zsuzsanna: Tematikus információforrások az Interneten I.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 19
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x577 pixel pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet