D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : tartalomszolgaltatas.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tartalomszolgáltatás a könyvtári honlapokon
B e s o r o l á s i   c í m : Tartalomszolgáltatás a könyvtári honlapokon
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Papp
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-04-24
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2007-11-30
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Információs rendszerek
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Információs társadalom
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : honlap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : weblap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : web
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Papp József A könyvtári honlapok tartalomszolgáltatási feladatiról szóló muraszombati előadás prezentációja
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. Papp József Tartalomszolgáltatás a könyvtári honlapokon Kaposvár, 2007. okt. 30. 2. Az internetes könyvtári honlapok sajátosságai Mi minden szükségeltetik a könyvtári honlap készítéséhez? Koncepció, munkaterv, előzetes felmérés Kik lesznek a közkönyvtári honlap látogatói? Minden korosztály Szerkesztő, szövegíró, grafikus, illusztrátor, webszerkesztő, programozó, internet szolgáltató Web oldalas közlésre szánt tagolt szöveg Előzetesen digitalizált képek, illusztrációk, video s hang filelok Cél: tetszetős külső, könnyen áttekinthető, gazdag tartalomkínálat, frissítési és bővíthetőségi lehetőség, felhasználó barát, s minden korosztály szívesen böngéssze. 3. Mit kell tudni azon könyvtárosnak, aki honlapot szeretne készíteni? - Alapvető könyvtári szakismeretek - Alapvető számítógépes programok használata: Word szövegszerkesztő Front page web szerkesztő program Picassa képszerkesztő program FTP file cserélő program - Az internet alapjainak ismerete (e-posta, web) - A digitális fényképezés alapjai - A szkenner használata - OCR karakterfelismerő program ABBY, Recognita 4. Legyünk mindig lépéselőnyben - Folyamatos kapcsolat a felhasználókkal: levél, ankét, véleménynyilvánítás, javaslat, kérés, beszélgetés - Más könyvtárak tapasztalatai ők hogyan csinálják? - Új trendek a könyvtári honlapok terén: Web 2.0 és a Library 2.0 javaslatai és irányelvei RSS, blogok, online szolgáltatások - A web oldalak 15-30 napi ellenőrzése és frissítése - A ma elkészült web oldal, holnap már talán elavult lesz - A régi tartalmak archívumba helyezése, vagy törlése - Látogatottsági számlálók elhelyezése 5. A felhasználó központú könyvtár - A közkönyvtárak szolgáltatásait nemcsak a könyvtár falain belül, hanem az internet segítségével távolabbról, sőt külföldről is használják az emberek, akkor is, amikor a könyvtár zárva tart és a könyvtáros otthon van. - A gyors tájékozódási lehetőség biztosítása: a felhasználó (ha bejön a könyvtárba) 1-4 percet vár, s ha nem találja meg a keresett információt elmegy és máshol keresi. 6. EU ajánlások és kritériumok a kulturális honlapok készítéséről Az Eur ópai Unió Minerva Projekt keretében kiadott kézikönyv (2003) Magyar fordításban: Kézikönyv a minőségi elvekről Quality Principles for cultural Web Sites: a handbook Fordította: Bárány Barbara, Budapest 2004. https://mek.oszk.hu/minerva/html/dok/minoseg-10elv.htm A kézikönyv módszertani szerkezeti felépítése: Általános ismertetés, magyarázatok, kritériumok, ellenőrzőlista s gyakorlati tesztek 7. Tíz szempont 1. Átláthatóság Világosan jelölje meg a honlap azonosságát és célját, valamint a fenntartásáért felelős szervezetet. - Legyen egyértelműen feltüntetve az intézmény neve, címe, elérhetősége - Az intézmény küldetésnyilatkozata (max. 50 szó) - Vannak-e zavaró körülmények a honlapon? 8. Tíz szempont 2. Hatékonyság A felhasználó szempontjából a tartalmat megfelelően válogassa, digitalizálja, hitelesítse és jelenítse meg. - Megfelel-e a célközönség igényeinek, - az alapvető nyelvi elvárásoknak, - van-e belső keresőprogram, - megfelel-e a mai webes elvárásoknak, - milyenek a navigációs lehetőségek az oldalon és az oldalak között. 9. Tíz szempont 3. Karbantartottság A minőségi elvek szerint biztosítsák a naprakészségét. - A könyvtári felhasználó tud-e minden web szolgáltatást használni? - Az elmúlt hat hónapban volt-e a weboldalon arculatváltás, megújítás? - Van-e olyan információ a honlapon, amely dátumhoz kötött? - Van-e a web oldalon olyan információ, amely régi újdonság s ott maradt? 10. Tíz szempont 4. Elérhetőség Az elérhetőség legyen biztosított minden felhasználó számára - a navigálás, a tartalom és az interaktivitás tekintetében is - függetlenül a használó rendelkezésére álló műszaki színvonaltól, vagy esetleges fogyatékos voltától. - A web portál megfelel-e a fogyatékkal élőknek? - Van-e nagyobb betűméretes verziója A A A ? - Támogatja-e a többi internetes böngészőt? Opera, Netscape, Explorer - Támogatja-e a kézi és a mobil internetes kapcsolatot? - Támogatja-e a lassú letöltéssel járó internet kapcsolatot? (falvak, s kistelepülések, ahol még nincs ADSL) 11. Tíz szempont 5. Felhasználó-központúság Vegye figyelembe a felhasználó igényeit, biztosítsa a könnyen használhatóságot, vegye számba a felhasználói értékeléseket és a visszajelzéseket. - Közérthető nyelven íródott-e a honlap, vagy nagyon sok a szakkifejezés? - Biztosítottak-e a felhasználók elvárásai? (linkgyűjtemény: online szótárak, folyóiratok, enciklopédiák, online katalógus) - Van-e lehetőség véleménynyilvánításra, s kapcsolat teremtésre, valamint saját tartalom megjelentetésére? 12. Tíz szempont 6. Interaktivitás Adjon lehetőséget a használónak a kapcsolatteremtésre és a megfelelő válaszokra. Adott esetben ösztönözze a felhasználót kérdésfeltevésre, információk megosztására és vitára. - Van-e lehetőség kérdések feltevésére s azok megválaszolására? - Van-e nyitott fórum a honlapon? 13. Tíz szempont 7. Többnyelvűség Legyen tisztában a többnyelvűség fontosságával, biztosítson minimális szintű érthetőséget több nyelven. - Mely nyelven készül a webes honlap? - Van-e angol, német, vagy francia nyelvű változata? - Közül-e tartalmakat a nemzeti kisebbségek nyelvén? - A honlap mennyire EU kompatibilis nyelvi szempontból? - A határ menti területeken közöl-e információkat a szomszédos ország nyelvén? 14. Tíz szempont 8. Átjárhatóság A kulturális hálózaton belül tegye lehetővé, hogy a használók könnyen megtalálják az igényüknek megfelelő tartalmat és szolgáltatást. - Lehetséges-e a honlapon a távolról való keresés különféle keresőmotorokkal? (Yahoo, Google, Altavista, stb.) - Lehetséges a honlap teljes tartalmában való nyílt keresés? - Szükség van-e regisztrációra, azonosító névre, IP számra? 15. Tíz szempont 9. Jogkövetés Vegye tekintetbe a szellemi tulajdonjoggal és az adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket, világosan közölje a honlapnak és tartalmának használatára vonatkozó feltételeket. - A könyvtári web oldalak tartalmát védik-e a jogtalan másolás és az újrafelhasználás ellen? - Van-e COPYRIGHT jel az oldalon? 16. Tíz szempont 10. Hosszú távú megőrzés Kövessen olyan stratégiát és szabványokat, amelyek biztosítják a honlap és tartalmának tartós megőrzését, s archiválását. - Van-e az intézménynek szabályzata, vagy rendelkezése arról, hogyan őrizzék, tárolják s archiválják az internetes tartalmakat? - A nem időszerű tartalmak tárolása, s azok régi és új formátumai. 17. Könyvtár az interneten - A könyvtári részlegek s fiókintézmények bemutatása - Nyitvatartási idő, a munkatársak elérhetősége - tel., e-mail - A könyvtári állomány és a könyvtári hálózat ONLINE KATALÓGUSA - Könyvtári szabályzat, törvények, előírások - Ingyenes és térítéses szolgáltatátások (ár)jegyzéke - Online folyóirat olvasó újságok a világ minden tájáról - Gyermekkönyvtár külön gyermekeknek készült weboldalak (ajánlott mesekönyvek, könyvtári gyermek foglalkozások, képriport, ankét, internetes keresők, wikipédia, online szótárak, hasznos link gyűjtemény...) 18. Könyvtár az interneten - Digitális könyvtár: A helyi szerzők digitális könyvei s alkotásai (MEK) Helyi vonatkozású közérdekű tanulmányok Szemináriumi szakdolgozatok Kutatási projektek - Neves emberek életrajzi lexikona Rövid életrajz, megjelent művei, szakcikkei, róla szóló bibliográfia, fordítások, képek, a könyvek címlapjai (jpg) 19. Könyvtár az interneten A helyismereti gyűjtemény online bemutatása - Digitalizált szövegek, s linkek - Régi és újabbkori képeslapok - A vidék és a régió települései s azok történeteírásban és képben (abc sorrendben) folyamatosan frissítve - Régi könyvek rövid ismertetése s azok címlapjai - Helyi szerzők kéziratai (jpg) - Szerzői és tematikus bibliográfiák - ONLINE kereshető szakcikk bibliográfia 20. Könyvtár az interneten - Közvetlen elérésű internet böngészők: Google, Yahoo, Altavista ... (legyenek a nyitó oldalon) - Online szótárak - Online lexikonok és enciklopédiák (magyar, angol, német, szomszédos országok) 21. Regionális link gyűjtemény Közhasznú infók : telefonkönyv, online vasúti és busz menetrend, közérdekű internetes portálok Közigazgatás és oktatás : megyei és polgármesteri hivatalok, iskolák, középiskolák, egyetemek, egyetemi és főiskolai karok Rokon intézmények : múzeumok, levéltárak, képtárak, művelődési intézmények Egyéb : sportegyesületek, könyvkiadók, civil klubok, nagyobb termelővállalatok, neves intézmények, munkaközvetítő intézet, stb. 22. A könyvtár magyar nyelvű honlapja 23. Az életrajzi lexikon nyitóoldala 24. Az életrajzi lexikon további rész 25. Az irodalmi lexikon nyitó oldala 26. Pável Ágoston életrajza, művei, tanulmányai, fordításai és a róla szóló bibliográfia 27. A digitális könyvtárunk 28. A digitális könyvtári oldal folytatása linkek és a számláló 29. Digitalizált szakcikek és tanulmányok 30. Néhány szlovéniai közkönyvtári honlap Pirani városi könyvtár http://www.pir.sik.si/slo/ Velenjei városi könyvtár http://www.vel.sik.si/ Lendvai városi könyvtár http://www.knjiznica-lendava.si/hu/index.php Slovenj Gradec http://www.sg.sik.si/ Slovenske Konjice http ://www.knjiznica-slovenskekonjice.si/ Trebnje http://www.tre.sik.si/ Celje http://www.ce.sik.si/ 31. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket Papp József [email_address]
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mader Béla: A könyvtár
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 31
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x577 pixel pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet