D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : admininformacio.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az információs társadalom technológiai környezete
B e s o r o l á s i   c í m : Információs társadalom technológiai környezete
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Eszközrendszerek és alkalmazások
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Ollé
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-14
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Információs társadalom
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : honlap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : weblap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : videodokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információs társadalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Információtudomány és média a 21. század elején - Andragógia MA I. és II. évfolyam KAZY Nagy Sándor terem
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. ANDM127 - Információtudomány és média a 21. század elején Az információs társadalom technológiai környezete. Eszközrendszerek és alkalmazások. Ollé János ELTE PPK ITOK olle.janos@ppk.elte.hu andragógia MA, 2011/2012. tanév tavaszi félév szerda, 10.30-12.00 PPK KAZY Nagy Sándor terem 2. digitális kultúra - technológiai környezeteszközök, alkalmazások, kommunikációközös pont: internetdigitális állampolgár digitális tolltartójaof?ine és online élet: helyett v mellett? megosztás v megélés? hatás és visszahatás 3. digitális kultúra - technológiai környezetaktuális nézőpontunk és pradigmánk: nem kommunikáció nem függőség nem társadalmi különbségek, esély nem biztonság, kockázatismerkedés, alkalmazás, elemzés 4. közösség 5. közösség 6. közösség 7. közösséghttp://tet-halo.ning.com/ 8. közösség 9. közösséghttp://www.meetup.com/ 10. keretrendszer moodle.org 11. keretrendszerelearning.elte.hu 12. keretrendszer mahara.org 13. keretrendszereportfolio.elte.hu 14. blog, mikroblog 15. blog, mikroblog 16. blog, mikroblog http://edublogs.org/http://goldenblog.hu/ 17. geolokáció és https://foursquare.com 18. geolokáció és https://www.google.com/latitude 19. geolokáció és http://www.panoramio.com 20. geolokáció és http://geocaching.hu/ 21. közösségi tartalom és közösségi címke 22. közösségi tartalom és közösségi címke http://delicious.com/tag/andragogy 23. prezentáció közösen, a közösségnek http://www.slideshare.net http://prezi.com https://docs.google.com/presentation 24. közösségi dokumentumok 25. közösségi dokumentumok 26. közösségi dokumentumok 27. közösségi dokumentumok 28. fénykép, állókép, közös(ségi) kép http://www.?ickr.com/https://picasaweb.google.com 29. fénykép, állókép, közös(ségi) kép http://photosynth.net/ 30. fénykép, állókép, közös(ségi) kép http://www.360cities.net/ 31. élőhang és élő videó megosztása 32. videó és podcasthttp://itunes.apple.com 33. videó és podcasthttp://itunes.apple.com/itunes-u 34. videó és podcasthttp://www.google.com/videohp 35. videó és podcasthttp://www.youtube.com/ 36. virtuális környezetek http://secondlife.com/ 37. virtuális környezetek http://opensimulator.org
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pap József: Tartalomszolgáltatás a könyvtári honlapokon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 38
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x578 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet