D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : intelligensvilag.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az intelligens világ esélyei és feladatai
B e s o r o l á s i   c í m : Intelligens világ esélyei és feladatai
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : Csaba
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-28
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-08-13
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Információs társadalom
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : globalizáció
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : társadalmi változás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : technológia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális jelfeldolgozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információs társadalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Európai Unió
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : régió
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : intelligencia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Intelligens világ esélyei és feladatai - Varga Csaba
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. Az intelligens világ esélyei és feladatai Varga Csaba Stratégiakutató Intézet, 2001 2001. június 2. Globális forgatókönyvek a 21. század első felére Első korszak: 1990-2020 (2030) információ központú társadalom Második korszak: 2010-2050 (2070) tudás és tudat központú társadalom Harmadik korszak: 2030 (2050)-tól egység központú társadalom 3. NAGY PIRAMIS forgatókönyve i.e.2623-tól i.sz.3989-ig 1845 A végső kor eljövetele 1918 Materialista mélypont 1932-1939 A civilizáció állapotának gyors romlása 1951-1965 A civilizáció gyors fellendülése 1971 - A civilizált társadalmak hirtelen válsága 1999 - A Lélek királyságának kialakulása 2004-2025 A materialista civilizáció teljes összeomlása 2014-2032 - Az emberiség spirituális alsó pontja 2025 - A civilizált társadalmak részleges újjászerveződése 2034 - Az égen megjelenik a Messiás jele 2039 - A Christos megtestesülése 2055 - Újra megindul az anyagi fejlődés 2075 - A tömeges anyagi jólét korának kezdete 2076 - A tömeges spirituális fejlődés korának kezdete. Az emberiség új szintekre jut. 2116 - Az első messianisztikus vezető halála vagy elutazása 4. 5. 6. 7. 8. 9. Az információs társadalom integrált fogalma (2000) 1.1. Komputerizáció 1.2. Digitalizálás 1.3. Interaktivitás 1.4. Interoperativitás 1. Információs és kommunikációs technológia 10. Az információs társadalom integrált fogalma 1.5. Globális internet 1.6. Mobil hálózatok, mobil internet 1.7. Komplex hálózatok 1.8. Embert helyettesítő robotok 1.9. Új t echnológiák 1.Információs és kommunikációs technológia 11. Az információs társadalom integrált fogalma 2.1. Hagyományos ipar informatizálása 2.2. Információs iparágak 2.3. Oktatásipar, tudásipar 2.4. Médiaipar, művészeti ipar 2.5. Kommunikációs ipar 2. Tudásalapú gazdaság 12. Az információs társadalom integrált fogalma 2.6. Intelligens parkok 2.7. e-gazdaság, e-kereskedelem 2.8. Információs közmű szolgáltatások 2.9. Távegészségügy 2.10. Kutatás + fejlesztés 2.11. Intelligens közlekedés 2. Tudásalapú gazdaság 13. Az információs társadalom integrált fogalma 3.1. Homo informaticus, tudáspolgár 3.2. Új világszerkezet 3.3. Új társadalomszerkezet 3.4. Intelligens ország és kormányzás 3.5. Intelligens régió és megye 3. Információs társadalom 14. Az információs társadalom integrált fogalma 3.6. e-közigazgatás 3.7. Digitális ház, család 3.8. e-demokrácia, virtuális agóra 3.9. Virtuális világok 3.10. Távmunka, e-work 3. Információs társadalom 15. Az információs társadalom integrált fogalma 4.1. Új írásbeliség, képi világ 4.2. Új racionalitás, új transzcendencia 4.3. Új szabadság, új felelősség 4.4. Innováció, kreativitás, döntésképesség 4.5. Hagyomány és modernitás 4. Információs kor tudásai, e-content 16. Az információs társadalom integrált fogalma 4.6. Univerzalizmus és lokalitás 4.7. Új individualizmus, új civil polgár 4.8. Fenntartható fejlődés, ökológia 4.9. Kultúraközpontú nemzet 4.10. Multikulturalizmus 4.11. Tartalomipar, e-content 4. Információs kor tudásai, e-content 17. 1. Olcsóbb, gyorsabb és biztonságosabb Internet Olcsóbb és gyorsabb Internet hozzáférés Gyors Internet a kutatóknak és diákoknak Biztonságos hálózatok és intelligens kártyák e -Europe Akcióterv (2000) 18. 2. Befektetés az emberekbe és az ismeretekbe Az európai ifjúság beléptetése a digitális korszakba Munka a tudásalapú gazdaságban Mindenki részvétele a tudásalapú gazdaságban e -Europe Akcióterv 19. 3. Az Internet használatának ösztönzése Az e -kereskedelem elősegítése Elektronikus közigazgatás: elektronikus hozzáférés a közszolgáltatásokhoz e -Europe Akcióterv 20. 3. Az Internet használatának ösztönzése Távegészségügy Digitális tartalom a globális hálózatoknak Intelligens közlekedési rendszerek e -Europe Akcióterv 21. Európai Unió E-CONTENT programja (2000) Tudásértékesítés (az információs közvagyon hasznosításának ösztönzése) Tudásidentitás (a nyelvi és kulturális alkalmazkodás erősítése) Tudáspiac (a piacképességet létrehozó körülmények támogatása) Az információszolgáltatás bővítése, a köz- és magánfeleket összehozó kísérleti projektek Az információtartalom testre szabása, a soknyelvűség stratégiájának elfogadása, a nyelvi infrastruktúra erősítése A befektetési akadályok elhárítása, a szellemi tulajdonjogok átruházásának előmozdítása 22. Magyar E-CONTENT program és akcióterv (2001) Tudástermelés Tudáselosztás Tudáskereskedelem Tudáspiac Tudásidentitás Tudáspolgár Tudásközösség 23. 24. Jelenleg az információs társadalom kibontakozása a legjelentősebb jelenség, amely átformálja a társadalmat és annak területi szerkezetét. Minden régióra kiemelt figyelmet kell fordítani, hogy az információhoz való hozzáférést ne korlátozzák fizikai vagy egyéb megszorítások. Fejleszteni kell a távközlési hálózatokat. A díjszabás ne legyen megfizethetetlen. Ösztönözni kell az információszolgáltatók és potenciális felhasználók - mint például a technológiai parkok, technológiaátadó intézetek, kutató és oktató központok - közötti országos és regionális interfészeket és on-line regionális adatbázisok kialakítását, amelyek például a termékek, szakképzettség és turizmus területét ölelik föl. Az ösztönzés célja, hogy valamennyi régió megjelenhessen a piacon és erősítse kapcsolatait a globális gazdasággal. (12. old., 36. pont) Európai fenntartható területfejlesztési irányelvek (2000) 25. Regionális információs társadalom (IRISI, RISI) projektek színhelyei az Európai Unióban Belgium Liege 6. Ausztria Steiermark 5. Nagy-Britannia Yorkshire & Humberside 4. Nagy-Britannia Wales 3. Nagy-Britannia North West England 2. Nagy-Britannia North of England 1. Ország Régió 26. Görögország Central Macedonia 14. Görögország Attica 13. Franciaország Dept du Gers 12. Franciaország Poitou-Charentes 11. Franciaország Nord Pas-de-Calais 10. Franciaország Limousin 9. Finnország West Finnland Alliance 8. Finnország North Karelia 7. Ország Régió 27. Olaszország Piemonte 22. Németország Bremen 21. Németország Schleswig-Holstein 20. Németország Brandenburg 19. Németország Saxony 18. Írország South West of Ireland 17. Írország Shannon 16. Görögország Epirus 15. Ország Régió 28. Svédország Blekinge 28. Svédország Vaesterbotten 27. Spanyolország Extremadura 26. Spanyolország Valencia 25. Spanyolország Murcia 24. Olaszország Calabria 23. Ország Régió 29. Hol készül intelligens megye (régió) program? 2001. május 30. Igen (régióként is ) Fejér Nem Tolna Igen Baranya Igen Somogy Igen (megyeként) Igen (régióként) Zala Igen (régióként) Vas Igen (megyeként) Igen (régióként) Győr-Sopron Még nem készül Tervezik Készül Elkészült Megyék 31. Igen Hajdú-Bihar Igen (régióként) Békés Igen (régióként) Csongrád Igen (régióként) Bács-Kiskun igen Igen (régióként) Pest Igen (régióként) Komárom Igen (régióként) Veszprém Még nem készül Tervezik Készül Elkészült Megyék 32. Igen (régióként) Budapest Részben kész Nógrád Nem Heves Nem Borsod Igen Szolnok Igen Szabolcs-Szatmár-Bereg Még nem készül Tervezik Készül Elkészült Megyék 33. A TUDÁSTÁRSADALOM normái 1. A globlokál káoszrendszer egyensúlyban marad 2. A tudásalapú gazdaságban dominál a tudástermelés és tudáskereskedelem 3. A digitális állam a társadalomipar motorja 34. A TUDÁSTÁRSADALOM normái 4. A társadalmi tőke növekedése lehetővé teszi az (bizalom alapú) intelligens civil társadalmat 5. A tudástársadalom elterjeszti az intelligens életvilágot, életvezetést 6. A felbomlott társadalmi rend helyre áll, új közösségi (valóságos és virtuális) identitások születnek 35. A TUDÁSTÁRSADALOM normái 7. A hálózati társadalmak nem szakadnak ketté 8. Minden eddiginél nagyobb szabadság és esélyegyenlőség lehetőség 9. Az információhoz hozzáférő egyének interaktívan kommunikálnak 10. Minden ember részt vehet a tudásalapú gazdaságban, társadalomban, e-demokráciában 36. A TUDÁSTÁRSADALOM normái 11. A globális tömegkultúra folyamatosan és gyorsabban feltöltődik magastudásokkal 12. Minden régi és új tudás (e-tartalom) a világhálókon 13. Minden lokális világban intelligens régiók, települések jönnek létre 37. Az emberi mérce a 21. századra Fizikai lét: a jólét elérése (evés, ivás, fedél) Szellemi lét: hozzáférés a tudáshoz (információ, ismeret, tudás, pneuma) Természeti lét: a természeti javak megőrzése (levegő, víz, szárazföld, energia, stb.) Egészségi lét: a testi-lelki egészség megtartása (kevés betegség és minden fontos betegség gyógyítható) Közösségi lét: nincs egyedüllét és van identitás (család, barátság, lokalitás, stb.) Spirituális lét: visszatalálás a pléromához (vallás, transzcendencia, halál utáni élet, stb.) 38. Az egyén feladatai a 21. században a szeretet, a tudás, a szabadság a feltámadás szolgálata, gyakorlása 39. TUDATÁLLAPOT KUTATÓCSOPORT feladatai: A tudatállapot kutatások történetének összefoglalása 2. A klinikai halál utáni élet kutatása 3. Nem anyagi dimenzió kutatások eredményeinek összesítése 4. A tudatelmélet új eredményeinek rendszerbe szedése 5. A tudatfejlesztő társadalom programjának megfogalmazása 6. A negyedik (és sokadik) dimenzió hipotézisei 40. INTELLIGENS RÉGIÓ Az információs vagy tudástársadalom programjának regionális megvalósítása, a tudásalapú gazdaság és társadalom rendszerű, koncentrált kiépülése egy-egy megyében, vagy régióban, avagy az intelligens életfeltételek intenzív és kreatív megteremtése, a hálózati e-gazdaság dominánssá válása, áttérés a digitális közigazgatásra és az értékőrző, az értékteremtő tartalom-szolgáltatások elterjedése. 41. A magyar intelligens régiók közös jegyei A tudásalapú gazdaság, az e-gazdaság és e-kereskedelem megerősítése, a K+F előtérbe kerülése, a hagyományos gazdaság informatizálása 2. A globális technológiai forradalom és az új innovációs fejlesztések folyamatos adaptálása regionális, megyei és kistérségi szinten, a technológiai parkok, tudományparkok hálózatainak kialakítása és megerősítése 3. Mindenki részvétele a tudásalapú gazdaságban, a távmunka és távoktatás elterjesztése, az értékközpontú turizmus támogatása 42. A magyar intelligens régiók közös jeg yei 4. A gyors, szélessávú infokommunikácós hálózatok megépítése, működtetése, a mobil hírközlési-távközlési eszközök széleskörű használata 5. Regionális és megyei, valamint speciális információs portálok, tudásportálok létrehozása 6. Virtuális önkormányzás megszervezése a régiókban, megyékben, kistérségekben, az e-demokrácia támogatása, az önkormányzati munka mérése az információs-kommunikációs technológia segítségével 43. A magyar intelligens régiók közös jeg yei 7. Minden településen a közigazgatás átalakulása (térinformatikai alapú) e-közigazgatássá 8. A lakosság intenzív felkészítése az információs korszakra 9. A digitális alapműveltség elsajátítása az ifjúsággal 10. Az élethosszig tartó tanulás célkitűzésének megvalósulása 11. Intelligens szociális, egészségügyi fejlesztések, virtuális jóléti hálózatok kiépítése 44. A magyar intelligens régiók közös jeg yei 12. Az internetes szolgáltatások bővítése, a tartalomszolgáltatások javítása és eljuttatása minden polgárhoz, az európai e-Content program megvalósítása 13. A közösségi hozzáférés megteremtése, erősítése, teleházak, tudásházak, e-könyvtárak, stb. 14. A regionális internetes televízió csatornák indítása, az internetes rádiók hálózatának kialakulása 15. A tudáspolgári életforma elterjedése, tehát nemcsak a hozzáférés lehetővé tétele 45. A magyar intelligens régiók közös jeg yei 16. Digitális lakások, családi házak elterjesztése 17. A regionális információs társadalom kohézió megteremtése 9. A digitális alapműveltség elsajátítása az ifjúsággal 18. Új, intelligens területfejlesztési és vidékfejlesztési stratégia kialakulása a régiókban 19. Minden régió ösztönözze az intelligens interrégiók megszületését a szomszédos országok hasonló régióival 20. A regionális politikai-közigazgatási elit személyes felkészültsége a korszakváltásra 46. Az ifjúság a digitális korszakban Tudásalapú gazdaság On-line önkormányzat Intelligens települések Teleházak, tudásházak On-line egészségügy Intelligens közlekedés Agrár e -kereskedelem A Dél-Alföldi I ntelligens R égió stratégia prioritásai 47. Intelligens megyék és intelligens megyei jogú városok Szélessávú, gyors interaktív infokommunikációs hálózat Regionális központi portál Regionális e-közigazgatás e-Gazdaság fejlesztő központ Innovációs régió Közös prioritások a Nyugat-Dunántúli Régióban 1. 48. Regionális technológiafejlesztési övezet Regionális internetes televíziócsatorna Tudásfejlesztési stratégia Az ifjúság beléptetése a digitális korszakba Interregionális intelligens programok Zártláncú e-regionális fejlesztési tanács Intelligens családi házak és teleházak Intelligens régió irányító tanács és szervezet Közös prioritások a Nyugat-Dunántúli Régióban 2. 49. Budapest tudásváros és Pest megye tudásmegye Szélessávú, gyors, interaktív infokommunikációs hálózat Regionális központi portálhálózat Regionális e-közigazgatás e-Gazdaság fejlesztő központok Regionális technológiafejlesztési övezet Tudásfejlesztési stratégia (Tudás-völgy projekt) Intelligens családi házak és lakások Prioritások Közép-Magyarországon 50. Virtuális Régió (e-önkormányzás és e-közigazgatás) Arany Háromszög globális alközpont Közép-dunántúli gazdasági klaszterek programja : járműipari és t urisztikai klaszter A tudásalapú gazdaság helyzetének felmérése és elemzése A nemzetközi és regionális szerepkörű csúcsvállalkozások támogatásának stratégiája A Közép-Dunántúli Intelligens Régió stratégia prioritásai 1. 51. Közép-Dunántúl Gazdasági Tanácsának létrehozása Regionális Zöld Klaszter program Tudománypark a Veszprémi Egyetemen Korszerű tudások és tudósok programja a Kodolányi János Főiskolán Regionális távoktatási program kidolgozása Közép-dunántúli globális tudásalközponti stratégia elkészítése A Közép-Dunántúli Intelligens Régió stratégia prioritásai 2 . 52. Regionális virtuális kutatóintézetek e-Egyetem oktatási klaszter Intelligens megye, kistérség, város és falvak hálózatai Hagyomány és hagyománytudatfejlesztés A királyi városok régiója Kulturális Klaszter Program Közös Cselekvési Egyeztető intézménye A Közép-Dunántúli Intelligens Régió stratégia prioritásai 3 . 53. 54. Utószó helyett 55. 56. Ajánlás a lokalitás fejlesztőinek Intelligens régió, megye, kistérség stratégia készítése Térségi információs klaszterek és virtuális vállalatok alakítása Virtuális térségi egyesületek, szellemi csoportok, kutatóintézetek létrehozása Térségi portálok és/vagy piacterek működtetése E-önkormányzás, e-közigazgatás elterjesztése Térségi élő címlisták (a személyes részvétel) megszervezése Tudásfejlesztési projektek elindítása 7 57. Köszönöm figyelmüket! www . inco .hu strategia @ elender .hu
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ollé János: Az információs társadalom technológiai környezete. Eszközrendszerek és alkalmazások
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 57
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x578 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet