D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : EdelenyCouburgkastely04.jpg
C Í M 
F ő c í m : Edelény - Couburg kastély
B e s o r o l á s i   c í m : Edelény - Couburg kastély
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Labáth
U t ó n é v : Gábor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : ifj.
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-12-01
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2008-08-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Labáth Gábor
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Minden jog fenntartva
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kastély
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Edelény
G e o N a m e s I d : 721246
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az edelényi L'Huillier-Coburg-kastély Magyarország hetedik legnagyobb kastélya, a magyarországi kora barokk építészet kiemelkedő emléke. 1716-1730 között épült, építtetője báró L'Huillier Ferenc János. Ezt követően több tulajdonosa is volt: Dessewffy Ferenc halála után (aki utód nélkül halt meg), a kastély és az uradalom a kincstárra szállt, majd a XIX. század elején Szász-Coburg-Gothai Ferdinánd György herceg (1785-1851), Koháry Mária Antónia hercegnő férje vette meg a birtokot. A hercegi család 1910-től nagyszabású átépítési munkálatokba kezdett. Az épület 1928-ban az Igazságügyi Minisztériumhoz került, több intézmény is működött benne. A kastély tervezőjének - stíluskritikai alapon - Giovanni Battista Carlone-t, egri püspöki építészt tartják. Az épület hét helyiségében rokokó falfestmények maradtak fenn. Az együttest egykor francia jellegű barokk kert vette körül. A hazai kastélyállományból méretei folytán is kiemelkedő cour d'honneur-ös épület egyéni megjelenésével is különös figyelmet érdemel. A Coburg család által átépíttetett épület külső tömege jelentősebb átalakítás nélkül őrzi eredeti kialakítását. Jelenleg az épület a Magyar Állam tulajdonában és a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága vagyonkezelésében van. A Lieb Ferenc által készített freskók helyreállítása elkezdődött. A kastély a felújítás alatt is látogatható. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Labáth Gábor: Edelény - Couburg kastély
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x803 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Zoltán