D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Rakoczi_1_sz_barlang1.jpg
C Í M 
F ő c í m : Rákóczi 1. sz. barlang1
B e s o r o l á s i   c í m : Rákóczi 1. sz. barlang1
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Czina
U t ó n é v : Tivadar
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
B e s o r o l á s i   n é v : Szenti
U t ó n é v : Tamás
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-04
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-08-03
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2010-02-17
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Barlangkutatás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : barlang
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : barlangászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : természetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Aggteleki-karszt
G e o N a m e s I d : 723008
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Speleothem in Rákóczi No. 1. Cave Képződmény a Rákóczi 1. sz. barlangban
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az Aggteleki-karsztban az Esztramos-hegy belsejében található Magyarország egyik különösen változatos és gazdag formavilágú barlangja, a Rákóczi 1. számú barlang. (Egyéb névváltozatok: Rákóczi-barlang, Rákóczi-barlangcsoport 1. sz. barlangja, Öreg-barlang.) A barlang az Esztramos hegyi kőfejtő egy felhagyott bányatáróján át közelíthető meg mintegy 160 méternyi séta után, alján két barlangi tó található, különlegessége a különféle képződmények ritkán látott változatossága és egymásraépülése. Járatainak nagyobb része a víz alatt található, legnagyobb mélysége -44 méter, legnagyobb magassága 35 méter, függőleges kiterjedése 79 méter. Ásványtani jelentősége alapján 1982 óta fokozottan védett, az Aggteleki- és Szlovák-karszt barlangjaival együtt 1995 óta a Világörökség része. A barlangot villamos világítással látták el, vas járószintekkel, lépcsőkkel és létrákkal építették ki, a nagyközönség számára szakvezetéssel, egész évben látogatható (10 fős maximális csoportlétszámmal). Ez az egyik legszebb, idegenforgalom számára megnyitott barlang hazánkban. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Czina Tivadar: Ördög-kút
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 800x600 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer