D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Varoshaza_02.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hódmezővásárhely - Városháza
B e s o r o l á s i   c í m : Hódmezővásárhely - Városháza
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Városháza 2.
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Hmvh 06
M i n ő s í t ő : eredeti cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Oláh
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Lev53
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Ybl
U t ó n é v : Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-03-07
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-04-30
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NoDerivs 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : városháza
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : eklektika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Hódmezővásárhely
G e o N a m e s I d : 719965
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1892-1894
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Városháza tornya
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Magyarországon látható legnagyobb városháza eklektikus stílusban épült 1892-1894 között, Ybl Lajos tervei szerint. 56 méteres torony körsétálójából gyönyörű panoráma tárul a látogató elé. A városháza főbejárata mellett Szántó Kovács János domborműve látható, mely azt ábrázolja, amikor a hatóság erőszakos cselekedetein felháborodott parasztlázadók 1894-ben ostrom alá vették a városházát, hogy kiszabadítsák vezérüket. A lépcsőház fordulójában álló első világháborús katona szobrát, a Fahonvédet, Pásztor János faragta hársfából. A lépcsőfordulót színes ólomüveges ablakok világítják be. A Bercsényi Miklóst, Deák Ferencet, Erzsébet királynét, Ferencet Józsefet, Kossuth Lajost és II. Rákóczi Ferencet ábrázoló hat nagyméretű festmény a díszteremben látahtó. A házasságkötő teremben Németh József gobelinje, és a 12 hónapot jelképező festményei láthatók. Az épület egy tonnás egy tetőtűzben megrepedt harangja a tér közepére került. (Forrás: vendegvaro.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Oláh Ferenc: Szeged 03
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1024x1365 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Zoltán