D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1892_Oldal_355_j.jpg
C Í M 
F ő c í m : Budapest fő- és székváros közigazgatási tisztikara
B e s o r o l á s i   c í m : Budapest fő- és székváros közigazgatási tisztikara
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Dr. Gebhardt Lajos, főorvos
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Erdélyi
U t ó n é v : Mór
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1866-1934
V I A F I d : 296144927
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-08-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 39. évf. 41. sz. (1892. október 9.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Közigazgatás, önkormányzatok
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : köztisztviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : orvos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Gebhardt Lajos (1836-1905)
V I A F I d : 170015826
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Dr. Gebhardt Lajos, főorvos
Budapest fő- és székváros közigazgatási tisztikara
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "GEBHARDT LAJOS orvostudor, a főváros tiszti főorvosa, Budapesten született 1836-ban. Az egyetemet Budapesten végezte. Egyetemi tanár. A belső gyógyítás terén tekintély s irodalmi téren is működik. 1864 óta főorvosa, 1874 óta igazgatója a Rókuskórháznak, 1887 óta tiszti főorvosa a fővárosnak. Nagyobb önálló munkái is vannak, mint "Az emberélettan alapvonalai" és "A budapesti kórházak és gyógyító intézetek ismertetése". Az üllői úti új kórház újabb berendezése is az ő műve." (Forrás: Vasárnapi Ujság 39. évf. 41. sz. (1892. október 9.))

Gebhardt Lajos (Pest, 1836. júl. 18. - Bp., 1905.) orvos, egy magántanár. Gebhardt Xavér Ferenc fia. 1860-ban orvosdoktori, 1861-ben sebész- és szülészmesteri oklevelet szerzett Pesten. Jelentős szerepet játszott a Rókus Kórház fejlesztésében, 1868-tól a mellkór és gyógytan rk. tanára, 1885-től budapesti tiszti főorvos. Az ő nevéhez fűződik a Főv. Bakteriológiai Int. és Fertőtlenítő Állomás létesítése (1890). - Fm.: Az emberélettan alapvonalai. Wundt nyomán (Buda, 1869); A kórházak és gyógyintézetek (Bp., 1879); A Budapesti Szent Rókus Kórház évkönyve (Bp., 1885); Jelentés a fő- és székesváros 1892-1893. évben fellépett choleráról (Bp., 1893) (Forrás : Magyar Orvoséletrajzi Lexikon.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erdélyi Mór: Budapest fő- és székváros közigazgatási tisztikara
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 401x504 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Gabriella