D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_009_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : A király születésnapja: Mária Valéria főherczegnő gyermekei gratulálnak
B e s o r o l á s i   c í m : Király születésnapja: Mária Valéria főherczegnő gyermekei gratulálnak
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A király könyvé-ből
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Zasche
U t ó n é v : Theodor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1862-1922
V I A F I d : 76226589
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-10-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 1. sz. (1899. január 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : udvari élet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : uralkodócsalád
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : születésnap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Ferenc József (Magyarország: király), I. (1830-1916)
V I A F I d : 32787948
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Marie Valerie, Erzherzogin von Österreich (1868-1924)
V I A F I d : 42636770
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Hubert Szalvátor (Ausztria: főherceg) (1894-1971)
V I A F I d : 40476310
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Hedvig (Ausztria: főhercegnő) (1896-1970)
V I A F I d : 20785684
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Ferenc Károly Szalvátor (Ausztria: főherceg) (1893-1918)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Erzsébet Franciska (Ausztria: főhercegnő) (1892-1930)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : jelmez
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyermek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A király születésnapja: Mária Valéria főherczegnő gyermekei gratulálnak.
A király könyvé-ből.
1. Hubert Salvator főherczeg, magyar parasztfiunak öltözve ; 2. Hedvig főherczegnő, iglaui jelmezben; 3. Mária Valéria főherczegnő ; 4. Ferencz Károly Salvator főherczeg, tiroli jelmezben ; 5. Erzsébet Francziska herczegnő, dalmát jelmezben.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ferenc József vagy I. Ferenc József osztrák főherceg, 1848-tól haláláig osztrák császár, 1867-től Magyarország megkoronázott apostoli királya, Erzsébet császárné és királyné férje. 68 éven át uralkodott, ő volt a Habsburg Monarchia leghosszabb ideig ténylegesen hatalmon lévő uralkodója, egyben Európa történetének harmadik leghosszabb ideig uralkodó monarchája (XIV. Lajos francia király és II. János liechtensteini herceg után). Irányítása alatt az 1850-es-60-as években az Osztrák Császárság súlyos katonai és politikai veszteségeket szenvedett, a szárd háború és porosz-osztrák háború nyomán elveszítette vezető szerepét a német államok között, és le kellett mondania itáliai tartományairól is. Ezek a vereségek kényszerítették ki a Magyarországgal való kiegyezést, a központosított birodalmi kormányzat dualista rendszerré való átalakítását. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Habsburg-Lotaringiai Mária Valéria Matilda Amália osztrák főhercegnő, magyar és cseh királyi hercegnő, I. Ferenc József császár és király és Erzsébet császárné és királyné negyedik, legkisebb gyermeke, házassága révén Habsburg-Toscanai főhercegné. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Hubert Szalvátor főherceg, felesége Rosemary of Salm-Salm hercegnő. Katonaként harcolt a háborúban, 1917-ben utazást tett keleten, a török birodalomban, majd 1919-ben elfogadva a Habsburg-törvényt lemondott trónigényéről. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Hedvig főhercegnő, aki Bernard von Stolberg-Stolberg grófhoz ment feleségül. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Habsburg-Toscanai Ferenc Károly Szalvátor a Habsburg-Lotaringiai-ház toszkánai ágából származó osztrák főherceg, magyar és cseh királyi herceg, I. Ferenc József és Erzsébet királyné unokája, cs.és kir. utászkapitány. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Habsburg-Toscanai Erzsébet Franciska "Ella" osztrák főhercegnő, Mária Valéria főhercegnő leánya, I. Ferenc József császár és király unokája, férjezett nevén Elisabeth Gräfin von Waldburg zu Zeil und Trauchburg. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Udvari bál: a királynét helyettesítő Mária Jozéfa főherczegnő cerclet tart : A király könyve czímű díszmunkából
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1904x2518 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn