D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_410_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Magyar emlékek Rómában
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar emlékek Rómában
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A S. Stefano Rotondo belseje
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 49. sz. (1899. december 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pálosok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Róma
G e o N a m e s I d : 3169070
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Magyar emlékek Rómában
A S. Stefano Rotondo belseje
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Santo Stefano Rotondo Róma egyik légrégibbi bazilikája, a Celio dombon található. Róma sok temploma között a Santo Stefano Rotondo fontosságát tekintve - a hivatalos rangsor szerint a 6. helyet foglalja el: a vatikáni Szent Péter-bazilika, a Lateráni San Giovanni, a Santa Maria Maggiore, a San Paolo Fuori le Mura és a San Pancrazio után. A templom a Celio dombon áll, a Laterán szomszédságában. A Via di Santo Stefano Rotondo a Largo delle Sanita Militare térből nyílik. A tér megközelíthetó a Colosseum mögött induló Via Claudia felől. A Via di Santo Stefano Rotondo másik vége a Lateránből indul, a Piazza di Porta San Giovanni, illetve a Via di San Giovanni in Laterano indulásától. A templom egy kertben helyezkedik el, a Via di Santo Stefano Rotondo és a Via della Navicella sarkánál. A kertbe egy kapu vezet, felette a Chiesa S. Stefano Rotondo felirat szerepel. A templomot Szent István vértanúról nevezték el. ... "Vándor, ha látod, hogy az, ki a fagyos Dunánál született, most római sírban pihen, nem csodálkozz: Róma mindannyiunk hazája." 1450-ben kivonja a Laterán alól és a magyar pálos rendnek adományozza. A magyar pálosok 1454-ben veszik át a templomot és kolostorát. A tanulmány részletesen követi a templom építészeti és művészeti alkotásainak történetét. "A Santo Stefano Rotondo magyar nemzeti templom jellegét VI. Pius pápa bullája igazolja, melyben az ő rendeletére lerombolt Szent Péter-templom melletti Szent István-templom funkcióit átruházza és előírja a Santo Stefano Rotondóra." 1944-ben, ennek is már ötvenhat éve - adta ki a Magyar Tudományos Akadémia Római Történeti Bizottsága Gerő László professzor könyvét a templommal kapcsolatos kutatásairól, amely mind módszerét, mind alaposságát tekintve példaértékű. ... A római Santo Stefano Rotondo körtemplom egyike az ókeresztény idők legnevezetesebb római építészeti emlékeinek" - állapítja meg Gerő professzor említett műve első mondatában. Valóban, a kettős oszlopsorral elválasztott, különböző magasságú oldalhajók, a kupoladobszerű magas középtér, a fentről-oldalról érkező különleges világítási effektusok, a keresztirányú kápolnák együttes hatása lenyűgöző lehetett. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : S. Stefano temploma és a pálos kolostor romjai
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 800x605 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fodor János