D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szept1_09.jpg
C Í M 
F ő c í m : K. E. Ciolkovszkij
B e s o r o l á s i   c í m : K. E. Ciolkovszkij
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 25 éves az űrkutatás
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : Pál
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-10
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1982
S o r o z a t : 1982. 25 éves az űrkutatás
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Csillagászat, űrkutatás
A l t é m a k ö r : Űrhajózás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : űrkutatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : űrhajózás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : mérnök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rakétatechnika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Ciolkovskij, Konsztantyin Eduardovics (1857-1935)
V I A F I d : 34586844
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1982
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1983
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1982. 25 ÉVES AZ ŰRKUTATÁS
Mélyny. 11 F. fog.
T.: Varga Pál
Névérték: 6,- Ft
Á 1982. máj. 18.-1983. dec. 31.
P 461 300 fog. 7 800
3527 3563 6 Ft K. E. Ciolkovszkij (1857-1935) 80,- 50,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Konsztantyin Eduardovics Ciolkovszkij orosz mérnök, repülés- és rakétakutató. A korszerű rakétatechnika elméletének és az űrhajózás alapelveinek első megfogalmazója. Tanulmányait magánúton végezte, gyermekkori betegségéből visszamaradt erős nagyothallása miatt. 1879-től Borovszkban, majd Kalugában tanított. Első könyve a Szabad tér már 1883-ban a rakétát tartja az űrközlekedés egyetlen lehetséges megoldásának. Ezután a kormányozható léghajó és a repülőgép megalkotásán fáradozott. Áramvonalas repülőgépet tervezett és az aerodinamikai vizsgálatokra elkészítette az első ismert szélcsatornát 1895-96-ban. A rakéta mozgásának elméletével 1896-tól foglalkozott. 1896-97-ben felismerte a reaktív meghajtás általános törvényét. E téren kidolgozott elveit A világűr kutatása reaktív meghajtású eszközökkel című munkájában adta közre. Legfontosabb eredményeit 1903-14 között tette közzé. Elsőként határozta meg a rakétamozgás alapegyenletét a Ciolkovszkij-képletet, vezette le a rakéta mozgásának törvényeit, vizsgálta a rakéta hatásfokát, a légellenállás hatását stb. 1929-ben a többlépcsős rakéta elvének egyik legelső kidolgozója volt. Tudományos művein kívül, több tudományos, fantasztikus regénye és elbeszélése is megjelent, mint pl. a Séta a Holdon, Távol a Földtől, melyekben számos további ötletét adta közre. 1924-től a légierő Zsukovszkij Akadémiájának tanára, majd 1933-tól rövid ideig részt vett a moszkvai Rakétakutató Intézet munkájában. A szovjet űrkutatás atyja, a rakéta mozgásegyenletének feltalálója, a tudományos űrkutatás rendszerének és lehetőségeinek egyik legfontosabb megfogalmazója volt. Halála után emlékére a Szovjetunió Tudományos Akadémiája kitüntető érmet alapított. Nevét viseli az 1590. számú kisbolygó és egy kráter a Hold túlsó oldalán, (új Magy.L..lk.451 ó., Larousse lk.475 o., A XX.Század Kr. MNL.5k.426 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Szeptember) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga Pál: Szputnyik 1 (1957)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 687x952 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn