D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 577_676_pix_Oldal_08_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Váczi képek
B e s o r o l á s i   c í m : Váczi képek
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A lövőház bejárata (A kiállítás helye)
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A piaristák temploma
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A Mária Terézia látogatása emlékére emelt diadalkapu
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A székesegyház belseje
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Vácz a Duna felől
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A székesegyház
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A honvéd-emlék
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Az országos fegyintézet
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Az országos fegyintézet udvara a kápolnával
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A siketnémák országos intézete
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 38. sz. (1891. szeptember 20.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : székesegyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : siketek iskolája
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Vác
G e o N a m e s I d : 3043293
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Váczi képek
A lövőház bejárata (A kiállítás helye). A piaristák temploma. A Mária Terézia látogatása emlékére emelt diadalkapu. A székesegyház belseje. Vácz a Duna felől. A székesegyház. A honvéd-emlék. Az országos fegyintézet. Az országos fegyintézet udvara a kápolnával. A siketnémák országos intézete.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Vác (szlovákul: Vacov, németül: Waitzen, latinul Vacium, olaszul: Vaccia) város Pest megyében, a Duna bal partján a Váci járás székhelye. A Dunakanyar központjaként ismert település Pest megye ötödik legnagyobb lélekszámmal rendelkező városa, egyúttal vonzó idegenforgalmi célpont - egyrészt tizedfél évszázados történelme, másrészt gazdag kulturális élete miatt. Katolikus püspöki székhely, a Váci egyházmegye központja.
(Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Vácz legnagyobb és legnevezetesebb épülete a székesegyház, mely az egész város felett uralkodik. Olasz renaissance stílben van tartva, bár sok benne a barokk részlet.
A város egyik fő nevezetessége a süketnémák országos intézete,mely 1802-ben keletkezett. Maga az épület eredetileg püspöki lakul szolgált, mig az új palota el nem készült.
Az országos fegyintézet góth kápolnájával szintén egyik nevezetessége a városnak. Az épület múltjából érdekes, hogy az eredetileg 1777-ben, a később Bécsbe áthelyezett Therezianum számára épült. 1808-1825-ig a Ludovika-akadémia volt benne, s 1855-ben lön fegyházzá alakítva.
A fegyintézet épületéhez közel eső 10 öl magas diadalkaput, a nép nyelvén "kőkaput", Canevall tervei szerint gróf Migazzi építtette 1764-ben, Mária Terézia és családja váczi látogatása emlékéül.
A lövőházhoz közel áll a honvédemlék, - az elsők egyike az országban, - melyet 1868-ban közadakozásból állított, az áprilisi és júliusi csaták emlékére a hazafias kegyelet.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. szeptember 20.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Siketnéma-intézet Váczon
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A váczi országos siketnéma-nevelő Intézet
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A váczi honvéd-emlék
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Canevale, Isidore: Váczi székesegyház
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A váczi uj fegyház
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3896x2687 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna