D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 397_500_pix_Oldal_21_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Teck herczegi család
B e s o r o l á s i   c í m : Teck herczegi család
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-01
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 27. sz. (1893. július 2.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : családi kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodócsalád
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Mária (Nagy-Britannia: királyné) (1867-1953)
V I A F I d : 263161700
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Sándor Ágost (1874-1957)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Mária Adelaida (Cambridge: hercegnő) (1833-1897)
V I A F I d : 316447694
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Ferenc József (Teck: herceg) (1870-1910)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Adolf Károly (Teck: herceg) (1868-1927)
V I A F I d : 308694681
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Ferenc (Teck: herceg) (1837-1900)
V I A F I d : 43075940
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Nagy-Britannia
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Teck herczegi család.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Württemberg Ferenc Pál Károly Lajos Sándor (Eszék, 1837. augusztus 28. - London, 1900. január 21.) Teck hercege.
Ferenc 1866. június 12-én feleségül vette apja harmad-unokatestvérét, Mária Adelaida cambridge-i hercegnőt, aki négy gyermekkel ajándékozta meg őt:
Mária (1867. május 26 - 1953. március 24.), a későbbi V. György brit király hitvese, VIII. Eduárd és VI. György brit uralkodók édesanyja, II. Erzsébet angol királynő apai nagyanyja
Adolf Károly (1868. augusztus 13 - 1927. október 23.)
Ferenc József (1870. január 9 - 1910. október 22.)
Sándor Ágost (1874. április 14 - 1957. január 16.)
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Clarence herczeg és jegyese Teck herczegnő
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Teck Viktória herczegnő, a walesi herczeg legidősebb fiának menyasszonya
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1068x759 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna