D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kepregeny.jpg
C Í M 
F ő c í m : A képregények
B e s o r o l á s i   c í m : Képregények
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Boglárka
U t ó n é v : Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-05
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-01-19
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyv- és írástörténet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : képregény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : képzőművészeti dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : regény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : manga
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : képeskönyv
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Elnevezése Fajtái Az amerikai képregénynek két tipikus fajtája van. Képsor: általában három-öt képből álló, csattanóval végződő történet: ez a comic strip (vicces csík). comic book: (képregény könyv), önálló, általában húsz-harminc oldalas füzetben megjelenő történet. Története Vitatott, hogy honnan és milyen régről ered a képregény. Egyesek az egymást kiegészítő képet és szöveget tekintik elsődleges ismérvnek, mások a képek sorrendiségét és ezzel történetleíró képességét. Vannak, akik a barlangfestményekben látják a képregények legkorábbi előképeit, mondván, hogy ezek is történeteket mesélnek el képek segítségével. Ez a párhuzamba állítás azonban kissé erőltetett, hiszen itt nem egymásba függő képek sorozatáról van szó,tehát a képregénynek nincsen köze a barlangfestményekhez. A képregény, idegen szóval comics, amerikai eredetű elnevezés, amelyel a komikusra, szórakoztatóra utal. Kezdetben a képregény egy elbeszélés egyszerű illusztrációja volt csupán, de hamarosan sajátos helyet vívott ki magának. A rajzokon léggömb vagy buborék formájú vonallal körülkerített nagy, fehér foltok tűntek fel, és a szöveget foglalták magukba. A képregény kezdetben humoros, innen kapta angol nevét, a comics-ot, és változatos témájú. A képregény harmadik, sajátos típusa a manga( japánul annyit tesz: szeszélyes képek), ami a középkori japán festészet és a modern nyugati karikatúrák kereszteződéséből alakult ki. A könyvnyomtatás elterjedésével megnyílt az út a grafikák, karikatúrák sokszorosítása és terjesztése előtt, elsőként angol földön. Más, ebben a korban alkotó művészek Thomas Rowlandson, James Gillray, Jan Vandergucht és George Cruikshank. Rowlandsonnak és Gillraynek tulajdonítják a szóbuborék mai formájának feltalálását. Rowlandson egyik 1782-es munkája, ami a napi politikát gúnyolja, a képsorok korai előképe. Munkássága népszerűsítette a képsort, mint elbeszélő módot. 17-18. század A képregény minden műfajánál a keretezés segítségével olvasunk. Így érthető az olvasó számára a történet. 1. Pillanatról pillanatra történő átmenet 2. Cselekményről cselekményre: A lényeges mozzanatokat jeleníti meg. 3. Szereplőről szereplőre: Párbeszédeknél használt. 4. Jelenetről jelenetre: Térben és időben nagyobb ugrás megy végbe. 5. Nézőpontról nézőpontra: A helyszín hangulatának érzékeltetésére. 6. Logikai ugrás: A képkockák között látszólag semmilyen logikai kapcsolat nincs. Keretezés Pókember (Spider-Man) Rozsomák (Wolverine) A Bosszú Angyalai (Avengers) X-Men Fenegyerek (Daredevil) Fantasztikus Négyes (Fantastic Four) Hulk Vasember (Iron Man) Transformers Az alakváltók Amerika Kapitány (Captain America) stb. Lucky Luke Asterix Hupikék törpikék Werner Góliát Bobo Tintin kalandjai Pif A hívó Scrap Spirál Lencsilány EpicLine Magazin Nero Blanco Comix Zap Fekete-Fehér Képregényantológia Híres magyar képregények: Híres Európai képregények: Híres Marvel-képregények(Marvel Comics) Hogyan rajzoljunk Marvel képregény karaktert
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Drótos László:Könyvtárak és E-könyvtárak
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 8
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 5. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 8
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet