D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : tarcal_nemzeti_park.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Tarcal Nemzeti Park
B e s o r o l á s i   c í m : Tarcal Nemzeti Park
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Kapiszta
U t ó n é v : Gabriella
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-04-06
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2016-03-06
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Kapiszta Gabriella
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : nemzeti park
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegység
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kolostor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Tarcal
G e o N a m e s I d : 714973
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Szerbia
G e o N a m e s I d : 6290252
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A Tarcal hegység Nemzeti Park KÉSZÍTETTE: KÁPISZTA GABRIELLA Néha a "Vajdaság ékszerének" nevezik gyönyörű tájai miatt. A Tarcal hegység A Tarcal (szerbül Fruška Gora, latinul Mons Almus) középhegység a Szerémség északi részén, Szerbiában. A legenda szerint Fruška Gora elnevezése egy vidékeinkről régen eltűnt római kori népcsoport, a frigek nevére vezethető vissza. A Tarcal hegység Nagy része a Vajdaságban, Szerbiában található, de területének kis hányada Horvátországhoz tartozik. Északon a Duna határolja. Nyugat-keleti szélessége mintegy 80 km, ellenben déltől észak felé csupán 15 km kiterjedésű. Legmagasabb csúcsa az 539 m-es Vörös-bérc (Crveni Čot). A Tarcal hegység A Tarcal hegység Elhelyezkedésénél fogva alkalmas a szőlő-termesztésre, és a bortermelésre (Római Birodalom idején Sirmium néven Pannonia provincia része volt. Probus római császár itt engedélyezte először Itálián kívül a szőlő telepítését). Jelentős része (25 525 hektár) 1960 óta Szerbia egyik és Vajdaság egyetlen nemzeti parkjához, a Fruška Gora Nemzeti Parkhoz tartozik. A Tarcal hegység Itt termesztették a kora középkori Magyarország legjobb és leghíresebb borát, a szerémit, vagy más néven kamoncit, melyet már egy 1217-ből fennmaradt okmányban említenek. A szerémi bor oly híres volt, hogy a 16-17. századi török dúlás idején született dalokban is megénekelték. Leggyakoribb fafajták a tölgy, a bükk, a gyertyán és a hárs. Itt található: a páfrány, gombák, az orchidea és sokfajta gyógynövény is. Állatvilága: a foltos szalamandra, a keresztes vipera, a parlagi sas, sólyom, kánya, ölyv, sok fajta denevér, vadmacska, sakál, róka, fácán, gímszarvas, őz, vaddisznó, földi kutya, ürge stb. A Tarcal hegység A hegységre sűrű vízhálózat jellemző sok forrással, három mesterséges tóval (Sot, Bruje, legnagyobb a Moharač, 60 ha) és talán Vajdaság legszebb tavával, a Ledincivel (Jeges-tó). A Tarcal hegység A Tarcal hegység - kolostorok kolostor: Krušedol kolostor: Hopovo Bortermesztéséről és pincészetéről is híres, de ismertek termálvizes forrásai, valamint a Vrdnik gyógyfürdő. A Tarcal hegység A Tarcal hegység Jelentős kirándulóhely: Stražilovo. A prágai egyetemen tanult két szerémségi magyar huszita pap, Pécsi Tamás kamonci (Kamenica) oltáros pap és Újlaki Bálint belcsényi (Beocsin) plébános, az 1430-as években fogott hozzá Kamocon a fordítás nagy munkájához. Ők első ízben kíséreltek meg magyar nyelvre lefordítani a Bibliát. Az eretneküldöző Marchiai Jakab ferences inkvizítor elől azonban 1439 nyarán Moldvába kellett menekülniük, s művüket már ott fejezték be. A Tarcal hegység A török hódoltság a balkáni nyílt erjesztésű vörösborkultúra megjelenését jelentette. A Szerémségben is megjelentek, majd elterjedtek ezek a jellegzetes borok, a kácinak nevezett nagy egyfenekű erjesztő- és tárolóedényeikkel, a kadarka szőlőfajtával ízesített vörös (kadarka) ürmösborral. Pétervárad, Karlovác egyféle fogalommá vált a 19–20. században a vörösboraival, vörös ürmöseivel, ami ugyan még a Szerémséget jelentette, de már nem a szerémi fehérbor hírét, hanem a szerémi vörösét. A Tarcal hegység A Tarcal hegység lábánál fekszik Karlóca. Jelentős a Béke kápolnaként ismert Béke Királynője templom, melyet a karlócai békekötés helyszínére építettek. Eredetileg egy fából épült kápolna állt a dombtetőn. A Béke kápolnája -A napjainkban látható templomot 1817-ben építették. Szent Liga legyőzte a törököket az 1683–1697-es háborúban. A harcoló felek 1699-ben aláírták a karlócai békét, amely szerint a törökök átengedték az osztrákoknak Magyarország nagy részét. A Tarcal hegység A Tarcal hegység A középkorban Karlóca volt a szerémi bortermelés és a kereskedelem központja. Az Árpád-házi királyok és a Hunyadiak (Mátyás király) udvarának legkedvesebb itala volt "Szerém-sziget" piros bora, melyet a középkortól gyakran karomi borként emlegettek. A Tarcal hegység Pétervárad a Tarcal hegység keleti csücskén helyezkedik el. Nevét Petur bánról kapta. A péterváradi vár monumentális építményével, földalatti folyosóival és labirintusaival a város egyik szimbóluma, a Duna Gibraltárjának is nevezik. A Tarcal hegység Az egyik legértékesebb vár a környéken Zalánkemén korábban Szalánkemén (Slankamen) vára. Várromként áll a Duna mellett a mai település területén. 1691. augusztus 19-én az itteni csatában mért súlyos vereséget Bádeni Lajos őrgróf 80 000 főnyi serege a zimonyi tábor felől oda érkezett és jól elsáncolt 100 000 főnyi török hadseregre. A véres csatában 20 000 török esett el, köztük Köprülü Musztafa nagyvezír. Itt esett el magyar zászlósúrként Zrínyi Ádám, Zrínyi Miklós egyetlen fia is. A Tarcal hegység A Tarcal hegység - kolostorok Az egyik legfontosabb kolostor a vrdniki, amelyiknek két neve is van: Ravanica-kolostor, illetve Lazar kolostora (itt őrizték sokáig Lazar fejedelem ereklyeként tisztelt maradványait).
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tarcal-hegység
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 23
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 24
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna