D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : elektronikus_periodika.jpg
C Í M 
F ő c í m : Elektronikus periodikák országos adatbázisa (EPA) az OSZK-ban
B e s o r o l á s i   c í m : Elektronikus periodikák országos adatbázisa (EPA) az OSZK-ban
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Uri-Kovács
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1990-
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-07-04
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2017-04-18
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Uri-Kovács József
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Elektronikus publikáció
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Katalogizálás
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Online média
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : adatfeldolgozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elektronikus dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : digitális könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elektronikus szolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : időszaki kiadvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtári feldolgozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rendszertelenül megjelenő időszaki kiadvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyűjteményszervezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katalogizálás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2017
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Elektronikus periodikák országos adatbázisa (EPA) az OSZK-ban Uri-Kovács József Országos Széchényi Könyvtár - E-könyvtári Szolgáltatások Osztálya uri.kovacs.jozsef@oszk.hu Szeged, 2017. április 20. Tartalom EPA rövid ismertetése Gyarapítási gyakorlatok, tapasztalatok Együttműködések Szakfolyóiratok digitalizálása Technológiai újítások Elektronikus Periodika Adatbázis és archívum Indulás: 2004 Cél: magyar online időszaki kiadványok nyilvántartásra, archiválása; hosszútávú megőrzés Kettős funkció TÁVOLI tételek - Nyilvántart Online - hol, mikor, milyen URL-en ARCHIVÁLT tételek - Archivál Fájlok EPA szerverről közvetlenül elérhetők, tartalomjegyzék OFFLINE tételek - viszonylag kevés Megyei, városi, települési könyvtárak segítsége Bejelentés, crowdsourcing -> Nem csak a saját digitalizált anyagokat!!! Renkecz Anita: Elektronikus időszaki kiadványok nyilvántartása és archiválása: az EPA-szolgáltatás. In: TMT., 52. évf. 2. sz. (2005.) https://epa.oszk.hu/html/irattar/cikkek/tmt2005-2sz/tmt05-2sz-RA-EPAcikk.html EPA felépítése Elektronikus Periodika Adatbázis és archívum - Főbb Szolgáltatások Kiadvány-szintű kereső Teljes szövegű kereső Cikk-szintű kereső - MATARKA Mindegyik esetben egyszerű - összetett ker. Bibliográfiai adatok katalóguscédulán ISBD formátum Címkés formátum XML formátum EHM - http://ehm.ek.szte.hu/ehm?p=0 Egy ideje az EPA-s tartalom nem frissül Elektronikus Periodika Adatbázis és archívum - További Szolgáltatások Cikkekre szeletelt lapszámok - bizonyos esetben Tartalomjegyzék XML-ben OCR-ezett, kereshető tartalom RSS feed -> Kiadvány- és füzetszint Feltöltő űrlap (15 MB határ) Statisztika OAI szerverek - harvest / aratás Tükörszerverek http://epa.niif.hu http://epa.uz.ua/ http://efolyoirat.uz.ua/ Akadálymentes felület - https://efolyoirat.oszk.hu/ MEK-EPA-DKA közös kereső https://mek.oszk.hu/kozoskereso/ MEK - EPA - DKA közös kereső Együttműködések MATARKA Adatcsere - XML ; tartalomjegyzékek EPAcikkID ; pl.: EPA-03048-00004-0010 Cikk-szintű kereső NKA - 2016-tól a támogatást nyert lapok kötelező archiválása az EPA-ban Együttműködések SZTE Klebelsberg Könyvtár Contenta adatok rögzítése EPA-ban (146 db TÁVOLI rekord) Nagy Dóra önkéntes; Google indexelés SZTE BTK Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék Dr. Simon Melinda ; nyomdászati évkönyvek, almanachok, szaklapok Együttműködések, Gyarapodások, Digitalizálások Kurrens megjelenő szakmai kiadványok Politikatudományi Szemle MNB kiadványok Történelemtanítás Fizikai Szemle Közgazdasági Szemle Magyar Kémikus Lapja KIT, KemLib, TMT, 3K, Könyvtári Figyelő, Könyvtári Levelező/Lap, Könyvtári Mappa Gyógypedagógiai Szemle Együttműködések, Gyarapodások, Digitalizálások Megszűnt id. kiad. -> online arch. Csak az EPA-ban Holmi Ághegy Andragógia és művelődéselmélet Business Online iNteRNeTTo heti hirlevel Együttműködések, Gyarapodások, Digitalizálások Határon túli kapcsolatok Valamelyik elektronikus formátumban csak az EPA-ban érhető el! ReMeK-e Hírlevél (Románia) Sarasotai Magyar Hírmondó (USA) Magyar Élet (Ausztrália) Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Székelyudvarhely Együttműködések, Gyarapodások, Digitalizálások Magyarhoni Földtani Társulat Földtani Kutatás, Őslénytani Viták, Általános Földtani Szemle, MÁFI Évi jelentések, Geologica Hungarica Országos Erdészeti Egyesület Erdészeti Lapok, Erdészettörténeti Közlemények Együttműködések, Gyarapodások, Digitalizálások Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet ; Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága Módszertani Füzetek, Börtönügyi Szemle Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Heti Híradó Könyvtári Intézet - OSZK Digit. Oszt.: Könyvtári Figyelő 1. etap: 1956-1989. évf. (2016-ban) 2. etap: 1990-2008. évf. (várhatóan 2017-ben) Technológiai Fejlesztések MobilEPA - 2013 https://m.epa.oszk.hu/ Vitéz Bt., ISZT, MEK Egyesület COinS metaadat formátum beépítése a TOC-ba; Zotero kompatiblitás (2015. 11.) EPAcikkID; Lsd. MATARKA (2015. 11.) MATARKA cikk-szintű kereső (2016. 03.) Elasticsearch keresőmotor (2017. 03.) Technológiai Fejlesztések - MobilEPA Technológiai Fejlesztések - Mobilepa Technológiai Fejlesztések - Coins / Zotero Technológiai Fejlesztések - EPAcikkID Technológiai fejlesztések - cikk szintű kereső Hol tartunk most? Összes kiadvány: 3043 db TÁVOLI: 2153 db ARCHIVÁLT: 775 db OFFLINE: 115 db Elérhető füzetek száma: 69 835 db Elérhető tartalomjegyzékek száma: 27 493 db Elérhető cikkek száma: 474 277 db Lekérdezés dátuma: 2017. 04. 18. Mit hoz a jövő? OSZK Informatikai megújulása Részletek - plenáris előadás: Káldos János (OSZK): Az Országos Könyvtári Platform terve Akik nélkül nem menne... Seregély-Nagy Erzsébet Kelemen Erzsébet Ipacs Eszter (jelenleg GYES-en) Köszönöm a figyelmet!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Uri-Kovács József: Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis, 2004-2014
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Uri-Kovács József: Magyar Elektronikus Könyvtár, 1994-2014
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 30
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna