D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : melynyomtatas.jpg
C Í M 
F ő c í m : A mélynyomtatás
B e s o r o l á s i   c í m : Mélynyomtatás
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Sallai
U t ó n é v : Tibor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-11-24
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-11-17
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Sallai Tibor
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : mélynyomtatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sokszorosítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rézmetszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : rézkarc
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Derkovits Gyula (1894-1934)
V I A F I d : 41967479
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Varga Nándor Lajos (1895-1978)
V I A F I d : 37132913
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Aba-Novák Vilmos (1894-1941)
V I A F I d : 67642315
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Kondor Béla (1931-1972)
V I A F I d : 41882846
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : hidegtűmetszet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : borzolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A mélynyomtatás elvi sémája Mélynyomtatás / intaglio mechanikus hidegtű rézmetszet cinkmetszet borzolás acélmetszet maratott rézkarc aquatinta lágyalap repesztés mechanikus: A rézmetszet a legrégibb mélynyomású sokszorosító grafikai eljárás nemesgrafikai eljárás Története A technika az ötvösöktől és aranyművesektől származik véséssel, metszéssel díszítették az ékszereket, használati tárgyakat (ékszerek, edények, páncélok, fegyverek) Az első nyomatokat ők készítették, feltehetően megőrzés céljából Az első példák a XV. századból maradtak ránk Kialakulási területe Németország a Niello technikából alakult ki (a kimetszett fém helyére más fémet préseltek be) eredet, felhasználás A mélynyomtatás A mélynyomtatás olyan grafikai eljárás, amelynél a festék a nyomóforma mélyedéseiből kerül át a papírra. A mélynyomásra jellemző, hogy a papír felületén enyhén kidomborodva ül meg a festék a fazetták (a nyomóforma ferdén megmunkált peremei) benyomódnak a papírba, ezzel a papíron egy plasztikus keretet képeznek. Claude Mellan: Veronika kendője (XVII. sz.) 7. sz. angolszász övcsat Főbb technikák mechanikus: A borzolás (mezzotinto) Vastag rézlemez felületét telepontozzák, "felborzolják" így a nyomat fekete lenne a fehérnek, világosnak szánt felületet sáberrel visszahántják ceruzarajz finomságú nyomatok érhetőek el A felület borzolásának eszköze a himbavas körív alakú fogazott éllel ellátott acélkés maratott: A rézkarc (aquafortis) Eredete nem tisztázott XV. századi, kifinomult technika A rézlemez felületét saválló anyaggal (viasz) vonják be ebbe készítik a rajzot a művész karctű segítségével a lemezt savba mártják (salétromsav, vas-klorid) a viasz megvédi a lemez felületét, de a karcolt részeket nem a karcolt vonalakat a sav kimélyíti, ez nyomtatható lesz Rembrandt, Kondor Béla, Urs Graf, Francisco Goya Albrecht Dürer Derkovits Gyula William Hogarth Andrea Mantegna Jacques Callot A mélynyomtatás felhasználási területei Illusztrációk bankjegyek kották bélyegek tapéta csomagolás Rembrandt, Kondor Béla, Urs Graf, kizárólag vörösrezet használnak a rajzot a kis vésők segítségével metszik a sima rézlemezbe a metszővas: vékony, négyszögű vagy ovális acélrudacska tükörfordított kép nedves papírra nyomtatás (így a festék jobban tapad a felületre) Hogyan készül? A lemezt mindig tükörsimára csiszoljuk! A rajzot több módon fel lehet vinni a lemez felszínére: pl: 1: fehér olajfestékkel (vagy temperával) kenik be a simára csiszolt lemezt. A fehér felületre így már lehet rajzolni. 2: finom dörzspapírral megdörzsölni a lemez felületét. Erre a felületre már lehet indigóval rajzolni. Hogyan készül? alapvetően vonalas technika apró árkokat metszünk a lemez felületébe a tónust a vonalak vastagsága vagy keresztezése adja. Egyéb szerszámok: sáber simítóvas - elsimítani a karcokat bőrpárna (homokpárna) - ezen könnyű forgatni a lemezt Tónusozás mechanikus: A hidegtű A lemezre egyszerű tűvel karcolják a rajzot. A lemez anyaga lehet: réz horgany alumínium műanyag A tű barázdát hagy a lemezen A lemezt itt is mindig tükörsimára csiszoljuk! A vonal jellege változik, attól függően milyen erősen nyomjuk rá a tűt a lemezre. Alacsony nyomatszámot bírnak. (50-60 db) A rajzot mindig tükörsima lemezre készítik Ez igaz minden mélynyomtatású eljárásra! Varga Nándor Lajos: Melitta (1925) Rozanits Tibor: Hazatérő Gólyák A rézmetszet rövid története: XV. században jelennek meg az első metszetek. Az első nyomatokat még ismeretlen mesterek készítették. "1446-os mester" - A játékkártyák Mestere (német vagy svájci származású mester) "A Szerelem kertjének mestere" Betűjegyes mesterek: E.S. mester, B.M. mester Martin Schongauer Albrecht Dürer A XVIII-XIX. században szinte csak másolnak a metszők A rézmetszés művészi szerepe háttérbe szorul. Napjainkban elvétve foglalkoznak a technikával. XX. század Magyarország: Varga Nándor Lajos Aba Novák Vilmos
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sallai Tibor: A magasnyomás
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Mélynyomtatás
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 54
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 55
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 2 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna