D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : borsszem_janko_1927_058_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Parlamenti arcképcsarnok
B e s o r o l á s i   c í m : Parlamenti arcképcsarnok
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK EPA
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-04-05
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2008-03-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ba kerülés dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : karikatúra
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Borsszem Jankó
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Borsszem Jankó
S z e r z ő : szerk. Molnár Jenő
M e g j e l e n é s : 60. évf. 10. sz. (1927. április 10.)
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Humor, vicc
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Magyar belpolitika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : gúnyrajz
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Gaál Gaszton (1868-1932)
V I A F I d : 835145857121722922673
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Meskó Zoltán (1883-1959)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Griger Miklós (1880-1938)
V I A F I d : 121460522
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Gál Jenő (1872-1940)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Borbély-Maczky Emil (1887-1945)
V I A F I d : 11162478969437462609
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Váry Albert (1875-1953)
V I A F I d : 44179355
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Várnai Dániel (1881-1962)
V I A F I d : 121499930
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Berki Gyula (1884-?)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1927
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Parlamenti arcképcsarnok
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "I. Gaál Gaszton, a bürokraták kedvence
II. Meskó Zoltán, a jól festő pesti nők kedvence
III. Gríger Miklós, a szocialisták kedvence
IV. Dr. Gál Jenő, Borbély-Maczky Emil kedvence
V. Borbély-Maczky Emil, Dr. Gál Jenő kedvence
VI. Váry Albert dr., Várnai Dániel kedvence
VII. Várnai Dániel, Váry Albert kedvence
VIII. Berki Gyula, aki még "Tótágas"-t is a feje tetejére állítja
IX. Horváth Mihály, a legfiatalabb képviselő "
(Forrás: Borsszem Jankó, 1927. április 10.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bér Dezső: Nemzetgyűlési arcképcsarnok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 9
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 627x1233 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna