D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0221_0352_pix_Oldal_04_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Apponyi Albert Amerikában
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Apponyi Albert Amerikában
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Díszlakoma a clevelandi Hollenden-Hotelben
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-08-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 58. évf. 12. sz. (1911. március 19.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Amerikai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Magyar külpolitika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Apponyi Albert (1846-1933)
V I A F I d : 29526895
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Kohányi Tihamér (1863-1913)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Pejacsevich Elemér (1883-1927)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Linek Lajos (1859-1941)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Piukovics József (1859-?)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Cleveland (Egyesült Államok, Ohio)
G e o N a m e s I d : 5150529
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1911. február
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Apponyi Albert Amerikában. - Díszlakoma a clevelandi Hollenden-Hotelben.
(Apponyi mellett jobbra Kohányi Tihamér szerkesztő, gróf Pejacsevich Elemér washingtoni osztrák-magyar attasé, Sullivan ügyvéd, báró Forster Pál pittsburgi konzul; balra Harrick volt ohiói kormányzó, Ludwig clevelandi konzul. - Az első asztal baloldali végén Linek Lajos festőmüvészszel Piukovics József, Kovács Ernő és Smialovszky Tibor, Apponyi kísérői és Schreiner clevelandi alkonzul.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gróf nagyapponyi Apponyi Albert György Gyula Mária (Bécs, 1846. május 29. - Genf, 1933. február 7.) politikus, miniszter, belső titkos tanácsos, nagybirtokos, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Jászberény város aranymandátumos képviselője. Az 1920-as párizsi békekonferencián a magyar delegáció vezetője volt. Különböző magyarországi egyetemek, tudósok, illetve politikai csoportok 1911-32 között ötször jelölték Nobel-díjra, ám nem tüntették ki. Akadtak azonban bírálói is, főként külföldön, de Magyarországon is. A kortársak a "Legnagyobb élő magyar" névvel illették.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gróf Apponyi Albert Amerikában : A clevelandi Kossuth-szobornál, az Amerikai Magyar Szövetség vezetőivel
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2431x1629 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna