D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 465_584_pix_Oldal_15_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A borászati és pinczegazdasági eszközök kiállításának történelmi csoportjából
B e s o r o l á s i   c í m : Borászati és pinczegazdasági eszközök kiállításának történelmi csoportjából
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Összegyűjtötték és elrendezték dr. Semayer Vilibáld és Ács Lipót
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : gyűjtötte
B e s o r o l á s i   n é v : Semayer
U t ó n é v : Wilibald
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1868-1928
S z e r e p : gyűjtötte
B e s o r o l á s i   n é v : Ács
U t ó n é v : Lipót
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1868-1945
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-08-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 61. évf. 25. sz. (1914. június 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Élelmiszeripar
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Tárgyi néprajz
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : prés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sajtológép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : borászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mezőgazdasági gép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szekszárd
G e o N a m e s I d : 3044760
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Kecskemét
G e o N a m e s I d : 3050434
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Sopron vármegye
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Gyöngyös
G e o N a m e s I d : 3052040
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Villány
G e o N a m e s I d : 3042871
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A borászati és pinczegazdasági eszközök kiállításának történelmi csoportjából.
Összegyűjtötték és elrendezték dr. Semayer Vilibáld és Ács Lipót.
1. Szekszárdi prés rajta Szűz Mária, Mátyás király, Szent Antal és Árpád képei. - 2. Kecskeméti kerekes sutu. - 3. Hordófenék rajta szent kép. Wolf Sándor tulajdona kismartonban. Az előtte levő kancsók a kassai múzeumból valók. - 4 . Lósi prés, gazdag faragással 1815-ös évszámmal, Sopron megyéből. - 5. Gyöngyösi prés 1739-ből. - 6. Villanyi prés német fölírassál 1868-ból.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Gerendájának (a "bálványnak") és oromdíszének feliratai, ábrázolásai magyar vonatkozásúak, részint a szekszárdi borvidék történelméről mesélnek. Magyar nyelven, de kivitelezésük módját tekintve inkább a 18. század folyamán Szekszárdra települt, elmagyarosodott német szőlőművelő és iparos lakosság sajátos, osztrák, német népi bútorokon is jellemző díszítőstílusában.
vaskos tölgygerenda két végén fára ragasztott színes nyomatokat (matricákat) találunk. A baloldali képen a felirat szerint "Árpád Hős Atyánk", a honfoglaló vezér áll. Jobb oldalt Mátyás királyt látjuk egy, ma már nehezen olvasható vers kíséretében.
A gerenda középső festett képén Szent Orbán püspököt, az utolsó fagyosszentet, a szőlőművelők, kádárok, kocsmárosok patrónusát láthatjuk.
A szőlőprés tetejét Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya, a szőlőművelők védőszentje koronázza. (Az egyházatyák hasonlították Máriát a szőlőtőhöz, amely Krisztust, mint gyümölcsöt érlelte.) Ábrázolása a Szeplőtelen Szűz és az Apokalipszis Napba öltözött asszonya jellegzetes attribútumait ötvözi: fejét tizenkét csillagból álló koszorú övezi, földgömbön álló lába a gonoszt jelképező kígyót tapossa. A kép alatt "Mária bűnösök menedéke könyörögj érettünk" - a Lorettoi litánia Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádságának részlete olvasható."
(Forrás: http://www.neprajz.hu/gyujtemenyek/a-honap-mutargya/2016_08_szolopres_honap-mt.html)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szekszárdi szőlőprésorom
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : borsajtó, borprés, sajtóprés
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2565x3753 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna