D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 597_719_pix_Oldal_42_kep_0001_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Magyar Népkormány államtitkárai
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar Népkormány államtitkárai
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-02-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 65. évf. 48. sz. (1918. december 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Magyar belpolitika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Kobek Kornél (1874-1933)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Diner-Dénes József (1857-1937)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Ábrahám Dezső, P. (1875-1973)
V I A F I d : 121524880
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Juhász Nagy Sándor (1883-1946)
V I A F I d : 310508922
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Méhely Kálmán (1882-1923)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Laehne Hugó (1871-?)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Szende Pál (1879-1934)
V I A F I d : 47912057
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Neményi Imre (1863-1942)
V I A F I d : 257402130
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Vass János (1873-1936)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Garbai Sándor (1879-1947)
V I A F I d : 458302274
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1918
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Magyar Népkormány államtitkárai.
Kobek Kornél (hadügy). Diner Dénes József (külügy). P. Ábrahám Dezső (igazságügy).
Juhász Nagy Sándor (közoktatás). Méhely Kálmán (kereskedelem). Lähne Hugo (földmivelés).
Szende Pál pénzügyminiszter.
Neményi Imre (közoktatás). Vass János (közélelmezés). Garbai Sándor (a középítési tanács elnöke)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Veres A. Pál - Erdélyi Mór - Vajda: Az új népkormány tagjai
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 3
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2885x1309 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna