D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Anda_Geza_emlektablaja_XII_kerulet_Tarcsay_Vilmos_utca_19.jpg
C Í M 
F ő c í m : Anda Géza emléktáblája XII. kerület, Tarcsay Vilmos utca 19.
B e s o r o l á s i   c í m : Anda Géza emléktáblája XII. kerület, Tarcsay Vilmos utca 19.
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Kispados
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
B e s o r o l á s i   n é v : Szenti
U t ó n é v : Tamás
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-05-04
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2014-07-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-12-28
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Kispados
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zeneoktatás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emléktábla
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : előadóművész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zenepedagógus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Anda Géza (1921-1976)
V I A F I d : 54331541
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest. 12. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Anda Géza (Budapest, 1921. november 19. - Zürich, 1976. június 14.) magyar zongoraművész, zenepedagógus.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Zongoratanulmányait 12 évesen kezdte, tanárai Stefániai Imre, Hegyi Emánuel és Keéri-Szántó Imre voltak. 1939 és 1941 között Dohnányi Ernő tanítványa volt. A nagyközönség előtt 1939-ben, 18 évesen mutatkozott be Budapesten, Willem Mengelberg vezényletével Brahms B-dúr zongoraversenyével. 1943-ban Svájcba menekült, feladva a Wilhelm Furtwängler vezette Berlini Filharmonikus Zenekar szólista posztját. Svájcban 1955-ben állampolgárságot is nyert, és rendszeresen tartott mesterkurzusokat Zürichben és Luzernben is. Nemzetközi karrierje 1947-től kezdett kibontakozni, előbb a virtuóz romantikus zongorairodalom, később pedig Bartók műveinek specialistájaként vállt elismertté. Zongoraversenyein főleg Beethoven, Liszt, Schumann, Grieg, Brahms, Csajkovszkij és Rachmaninov műveit játszotta, később Bartók Béla munkáinak avatott tolmácsolója lett.
Utolsó koncertjét 1976. június 1-jén tartotta Innsbruckban.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Anda Géza
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Emléktáblák Budapest XII. kerületében
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x925 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Demény Rozália