D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 2262747816_a44d687bef_o.jpg
C Í M 
F ő c í m : Budapest Street Directory #6: Charles I of Hungary/Róbert Károly körút [Károly Róbert szobra]
B e s o r o l á s i   c í m : Budapest Street Directory #6: Charles I of Hungary/Róbert Károly körút [Károly Róbert szobra]
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Csuhai
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Istvan
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-09-23
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2008-01-25
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Flickr-be való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Károly (Magyarország: király), I. (1288-1342)
V I A F I d : 77115862
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : I. Károly Károly Róbert néven ismert magyar király, 1301-től koronás, de el nem ismert uralkodó, hivatalosan (érvényesen megkoronázva) 1310 - 1342 között uralkodott, ténylegesen 1308-tól. A történelemtudomány az 1308. évi királyválasztó országgyűlés alapján ezt az évet tekinti uralkodása kezdetének. Ő volt a magyar Anjou-ház alapítója. Caroberto néven született (amely név nem a Károly és a Róbert összetétele), Anjou Martell Károly és Habsburg Klemencia (Habsburg Rudolf német király leánya) házasságából. Róbert Károly körút is the Angyalföld section of what is generally (but mistakenly) known as Hungária Circular Road, the longest and outermost of Pest circulars so far. The piece in question is a 2x3 tracked city road, leading towards and from Árpád Bridge, always a busy, frequently a jammed spot of the city up to the mouth of M3 high road, which drives a great amount of traffic into the inner parts of Budapest. Things change after 11.00 p.m. - if you want to take a car ride in Budapest, try to do it after then. Charles I (Károly Róbert, as he is referred in Hungarian, born as Caroberto) was the first king of Hungary of Angevin origin, also a monarch of Croatia in almost the same time (in Hungary 1307-1342, as sign tells; other sources specify 1308 as the beginning of his reign in Hungary), and he could have been the King of Naples, as well, but his father decided him to take the rule of these countries. He is famous for strenghtening the royal (and state) power against magnates of the time of its own. The statue is designed by György Kiss, and was erected in 1905.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Károly Róbert szobra Gyöngyösön
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1536x2048 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer