D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : fenyenek_057.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kádár János Miklós festőművész
B e s o r o l á s i   c í m : Kádár János Miklós festőművész
A L K O T Ó 
S z e r e p : fotóművész
B e s o r o l á s i   n é v : Németh
U t ó n é v : Andrea
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1946-
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Fecz
U t ó n é v : Ágnes
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-04-20
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2004
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotó készítésének időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Németh Andrea fotóművész munkái
M e g n e v e z é s : Fények, fényének művészekről
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Fények, fényének művészekről
S z e r z ő : Gyurkovics Tibor, Németh Andrea
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2004
T í p u s : fotóalbum
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g j e g y z é s : Az alkotó engedélyével
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : férfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : festőművész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : grafikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : képzőművész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kádár János Miklós (1939-)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : kutya
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2004
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kádár János Miklós festőművész

"Orr az ember és orr a férfi
És orr az asszony és orr a lány
Mindenütt orrok orra néz ki
Legyen Páris vagy Orléans
Előjönnek az orr-vitézek
Hátrébb a tompa orrosok
Fele angolszász fele német
Oroszok és macedónok
Előjönnek a régi pékek
Az ószeresek orvosok
Megtelik velük a természet
A hegyélek a horhosok
Van egyenes vagy pisze kampó
Nemesi kampovári orr
Gőgős paraszti búra hajló
Annyi orr van hogy szinte forr
A levegő a sok-sok orrtól
Kitárul a mesevilág
Az egyik meggybefőttet kóstol
A másik meg nem ő kiált
Andersen úr és Puskin úr és
Finom Hauf úr Grimm urak
Bedugul a vár mint a lőrés
Ha kifújják az orrukat
Végül egy óriási orr van
Egy horror-orr egy terror-orr
Ahogy régen megírta Rostand
Egy orr van a fekete holdban
Is ahogy megmondta Gogol."

(Gyurkovics Tibor)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kádár János Miklós Munkácsy Mihály-díjas festő- és grafikusművész, egyetemi tanár. 1961-ben diplomázott a Magyar Képzőművészeti Főiskolán, mesterei Pap Gyula, Szőnyi István és Bernáth Aurél voltak. 1974 és 1987 között a Magyar Iparművészeti Főiskola tanáraként dolgozott. 1988-tól a Magyar Képzőművészeti Főiskola tanára, majd adjunktusa volt. Az Iparművészeti Egyetemen szabad művészetek doktora (DLA - doctor of liberal arts) címet szerzett. 2002-től a Kaposvári Egyetemen egyetemi tanár. 1992–1998 között a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének (MAOE) elnökeként tevékenykedett. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Németh Andrea reklámgrafikus, fotóművész. A Magyar Iparművészeti Főiskola grafika tanszakán 1970-ben diplomázott. Főbb munkái: reklámfotók, plakátok, prospektusok, naptárak, emblémák könyvek, tervezése. Háromszor kapott nívódíjat. Rendszerváltás óta képzőművészekről portréfotókat készít, könyveket és naptárakat szerkeszt, és riportokat ír, ezzel reklámozza kollégáit.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Németh Andrea: Baska József festőművész
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Németh Andrea (fotóművész)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2486x2770 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : fekete-fehér
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn