D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : borsszem_janko_1909_346_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kongresszusi hírességek
B e s o r o l á s i   c í m : Kongresszusi hírességek
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Homicskó
U t ó n é v : Atanáz
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1864-1916
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Szabó
U t ó n é v : Andrea
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-03-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2015-03-05
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : karikatúra
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Borsszem Jankó
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Borsszem Jankó
S z e r z ő : szerk. Ágai Adolf
M e g j e l e n é s : 42. évf. 35. sz. (1909. augusztus 29.)
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Indigó
M e g j e g y z é s : Dmek 019531
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Humor, vicc
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Életmód, egészség, betegség
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : gúnyrajz
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kongresszus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : orvostudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1909
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kongresszusi hírességek
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Kitasato (Tokio), a japán bakteriológiai intézet igazgatója. A merev-görcs - tetanus - okának felfedezésével világhírűvé vált. Éppen orosz baktériumokat vizsgál.
Senator (Berlin) belgyógyász, vese-mester.
Bashford (London), az angol kir. rákvizsgáló intézet igazgatója. A modern Szt. György-lovag.
P. K. Pel (Hollandia) belgyógyász, máj-speczialista.
Max Grober (München), a bajor Hygiea.
Waldeyer (Berlin), a germán anatómusok óriása.
Adolf Lorenz (Wien), nagynevű testegyenész, az orthopaedia géniuszának hódolatát fogadja.
E. Maragliano (Genua), Tbc. seruniával küzd a tuberkulózis ellen.
Musser (Philadelphia), 50,000 amerikai orvos szövetségi elnöke. Welcome!
d. Dimitri Ott (Szt.-Pétervár), szülész, az orosz czárné udvari gólyadirektora.
Jacques Loeb (Kalifornia) biológus, a par-thenogenesis nagymestere; az echinus és asterias hölgyek között éppen most indul mű-don juani kőrútjára. "
(Forrás: Borsszem Jankó, 1909. augusztus 29.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az egészségügyi kongresszus után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 875x1034 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna